For USS-kommunene er utmarka viktig som næringsgrunnlag, både for kommunens innbyggere og bedrifter i kommunen og ofte også for kommunen selv. Uten bruk av utmarka vil mange arbeidsplasser og et viktig grunnlag for bosetting falle bort.

I tillegg til at utmarka er sentral for primærnæringene jordbruk (utmarksbeite) og skogbruk, er jakt og fiske i utmarksområdene utbredt.

Den kraftige økningen i hyttebyggingen i fjell- og skogområdene, er også et uttrykk for nordmenns oppfatning av utmarksressursenes verdi for rekreasjon og friluftsliv.

Utmarkas betydning i reiselivsammenheng går flere hundre år tilbake. I de senere år er det registrert en sterk økning i interessen for natur som reiselivsprodukt. Det er også eksempler på kjøp av store utmarksområder til priser som langt overgår tidligere oppfatninger av verdien av utmarksområdene. En storstilt småkraftutbygging har også vist nye verdier av utmarksressursene.

USS har som oppgave å styrke grunnlaget for kommunal velferd og utvikling i medlemskommunene, og utmarksområdene er en av de viktigste ressursene for medlemskommunene.

Tilgang til underartiklene på denne siden krever pålogging og er kun tilgjengelige for medlemmer av USS.