Nyheter

USS-nytt

Det samme vil statssekretær Widar Skogan, Landbruks- og matdepartementet og statssekretær Maren Hersleth Holsen, Klima- og miljødepartementet.

Landsmøtet har ellers et spennende program med høyaktuelle saker....

USS-nytt

Olje og energiminister Tina Bru presenterte idag Stortingmeldingen om konsesjonsreglene for vindkraft. Det foreslås vesentlige innstramminger i dagens regelverk. Endringene som varsles er i stor...

USS-nytt

Regjeringa lanserte sommeren 2017 en ordning for å søke tilskudd for kommuner med ulverevir i Hedmark, Akershus og Østfold. For 2020 er det i statsbudsjettet satt av 20,56 millioner kroner til...

Sider

Aktiviteter

USS inviterer til til digitalt landsmøte 3. september 2020 fra kl. 1100-1400

Lokaldemokratiet er grunnsteinen i et ekte, levende demokrati. De fleste partiprogrammer gir tydelige føringer for «styrking...

Medieklipp