Nyheter

USS-nytt

PRESSEMELDING

Kraftskatterapporten skrinlegges - dagens vannkraftregime videreføres!

I fjor høst uttalte jeg som USS-leder i påvente av kraftskatteutvalgets rapport, at kraftkommunene rustet seg til kamp. Det var allikevel et stort sjokk å bli presentert for innholdet i rapporten...

USS-nytt

USS har i mange år arbeidet med kompetanseoppbygging i sakene som USS jobber med.

USS-skolen består av fire moduler som avholdes 24. og 25. februar, hvor deltakerne kan velge å delta på én...

USS landsmøte
USS-nytt

Landsmøtet finner i år sted på Scandic Hell Hotel i Stjørdal fra 23. – 24. april 2020, og USS inviterer sine 97 medlemskommuner, representanter for regjeringen, forvaltningen, de politiske partier...

Sider

Aktiviteter

USS landsmøte 2020 er berammet til 23. - 24. april

USS landsmøte arrangeres 23. - 24. april 2020 på Scandic Hell Hotel i Stjørdal.

Lokaldemokratiet er grunnsteinen i et...

Medieklipp