Nyheter

USS-nytt

Utmarkskommunenes Sammenslutnings (USS) etablerte i 2013 underutvalget Mineralkommunene, som har som oppgave å rette søkelyset mot vertskommunenes rettigheter og plikter ved mineralutvinning.

Mineralkommunene ble stiftet etter at Stoltenberg-regjeringen fremla sin mineralstrategi. Senere...

Vindmølle
USS-nytt

Stortinget behandlet tirsdag 1. desember en melding fra regjeringen om Vindkraft på land (Meld. St. 28 (2019–2020)).

Naturressurskommunene er fornøyd med Stortingets enstemmige tilslutning...

USS-nytt

Naturressurskommunene, samarbeidsorganet for 200 kommuner med store naturressurser, er tilfreds med at det i Stortingets energi- og miljøkomite er bred enighet om å styrke vertskommunenes...

Sider

Aktiviteter

Mineralkommuner på agendaen - webinar 20. januar 2021 (gratis)

Utmarkskommunenes Sammenslutnings (USS) etablerte i 2013 underutvalget Mineralkommunene, som har som oppgave å rette søkelyset...

USS fyller 25 år i 2021!

Grunnet utviklingen i Covid19-situasjonen utsettes landsmøtet til august. Nærmerer informasjon kommer når ny dato fastsettes...

Medieklipp