Nyheter

USS-nytt

Naturressurskommunene, samarbeidsorganet for 200 kommuner med store naturressurser, er tilfreds med at det i Stortingets energi- og miljøkomite er bred enighet om å styrke vertskommunenes interesser i vindkraftsaker. I komiteens innstilling til Meld.28 St. (2019-2020) – Vindkraft på land, blir...

USS-nytt

Regjeringen har nedsatt et NOU-utvalg som skal foreslå endringer i mineralloven. Utvalget skal levere sin innstilling 1. desember 2021. Utvalget består av 7 medlemmer, som er hentet fra...

Sider

Aktiviteter

USS fyller 25 år i 2021!

Grunnet utviklingen i Covid19-situasjonen utsettes landsmøtet til august. Nærmerer informasjon kommer når ny dato fastsettes...

Medieklipp