Nyheter

En hytte i skogen ved et lite tjern i Telemark
USS-nytt

Det er med stor glede Utmarkskommunenes Sammenslutning USS registrerer at følgende formulering av Kommunal- og forvaltningskomiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti er tilrådt tatt inni kommuneproposisjonen: «Stortinget ber...

Gruppefoto fra USS landsmøte på Ullensvang hotel i 2016
USS-nytt

USS ønsker å gjennomføre jubileumsmøtet som planlagt, men må avvente endelig svar fra myndighetene på om det er gjennomførbart i august. Vi ber derfor alle medlemskommuner om fortsatt å holde av...

Smøla vindkraftverk i Møre og Romsdal
USS-nytt

En samlet kommunesektor og kraftbransje har i dag sendt en felles henvendelse til Finanskommiteen om at en naturressursskatt på vindkraftnæringen må på plass nå. 

...

Sider

Aktiviteter

USS fyller 25 år i 2021!

Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) ble stiftet 4. mars 1996. I årsmeldingen for stiftelsesåret står det:

«Behovet...

Medieklipp