Nyheter

Mineralutvinning
USS-nytt

USS 101 medlemskommuner har på landsmøtet 1. og 2. november 2021 i Oslo vedtatt følgende resolusjon om mineraler:

USS jubileumsfeiring i Oslo Rådhus
USS-nytt

1. og 2. november feiret Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) 25 års-jubileum med landsmøte og festmiddag i Oslo. 

Snøskuter i Nordreisa
USS-nytt

USS 101 medlemskommuner har på landsmøtet 1. og 2. november 2021 i Oslo vedtatt følgende resolusjon om motorferdsel:

Sider

Medieklipp