Nyheter

USS-nytt

Utmarkskommunenes Sammenslutning, USS, samler 26. og 27. august sine 101 medlemskommuner til 25-års jubileumslandsmøte i Oslo på Grand hotell, og med festmiddag i Oslo rådhus.

USS sine landsmøter er den viktigste nasjonale arenaen for debatt og informasjon om utmarksspørsmål. På...

USS-nytt

USS fyller 25 år i år. Med over 100 medlemskommuner er oppslutningen om USS rekordhøy, og sakene er mer dagsaktuelle enn noen gang. Og tid og sted for jubileumsmøtet kunne ikke vært bedre: To uker...

En hytte i skogen ved et lite tjern i Telemark
USS-nytt

Det er med stor glede Utmarkskommunenes Sammenslutning USS registrerer at følgende formulering av Kommunal- og forvaltningskomiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Sosialistisk...

Sider

Aktiviteter

USS Landsstyremøte

USS Landsstyremøte 25. august blir et fysisk møte i Oslo. Agenda for møtet er under utarbeidelse.
Frist for påmelding er...

USS fyller 25 år i 2021!

Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) ble stiftet 4. mars 1996. I årsmeldingen for stiftelsesåret står det:

«Behovet...

Medieklipp