Nyheter

USS-nytt

Enda et travelt USS-år er snart over og julefreden senker seg. Det har vært høy aktivitet i hele 2019 med stadig nye saker og arbeidsområder som er viktig for USS å gripe tak i. Antall medlemskommuner har økt til 98, noe som forteller oss om viktigheten av USS som interesseorganisasjon.

...

LVK-skolen
USS-nytt

"Kraftskatt og eiendomsskatt» er kurset for deg som vil lære mer om eiendomsskatt og kraftskatteregimet og i teori og praksis. LVK-skolen er et nettbasert undervisningsopplegg med to samlinger...

USS-nytt

Vet du hvilke lover og regler som gjelder for forvaltning av utmarka? Er vern til hinder for bærekraftig bruk og lokal næringsutvikling? Hva er forskjell på nyttekjøring og rekreasjonskjøring for...

Sider

Aktiviteter

USS-skolen - Grunnkurs -Oversikt over det relevante lovverket i utmarksforvaltningen 27. januar 2020 - modul A

Vet du hvilke lover og regler som gjelder for forvaltning av utmarka? Er vern til hinder for bærekraftig bruk og lokal...

USS-skolen - Areallovgivningen som et politisk verktøy - med særlig fokus på plan og bygningsloven - 28. januar - modul B

Målgruppe: Alle folkevalgte, men særlig medlemmer av planutvalg, samt administrasjonen i kommunene.

Hensikten er å øke...

USS-skolen - Naturressursforvaltning med fokus på mineraler, vannkraft, vindkraft og oppdrett - 24. februar - modul C

USS arrangerer et eget opplæringsprogram kalt USS-skolen. USS skolen vil bestå av flere moduler, hvor deltakerne kan velge en...

USS-skolen - Motorferdsel i utmark - 25. februar - modul D

USS arrangerer et eget opplæringsprogram kalt USS-skolen. USS skolen vil bestå av flere moduler, hvor deltakerne kan velge en...

USS-skolen - Rovvilt - 2. mars 2020 - modul E

USS arrangerer et eget opplæringsprogram kalt USS-skolen. USS skolen vil bestå av flere moduler, hvor deltakerne kan velge en...

USS landsmøte 2020 er berammet til 23. - 24. april

USS landsmøte arrangeres 23. - 24. april 2020 på Scandic Hell Hotel i Stjørdal.

Lokaldemokratiet er grunnsteinen i et...

Medieklipp