Nyheter

Festkledde deltakere på 20-årsjubileet
USS-nytt

Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) ble stiftet 4. mars 1996. I årsmeldingen for stiftelsesåret står det:

«Behovet for å stifte en egen organisasjon til å håndtere spørsmål om forvaltning av utmark, hadde i lengre tid modnet i flere kommuner med store utmarksområder [...]....

Jan Tore Sanner
USS-nytt

Finansministeren svarer på brev fra Finanskomiteen av 17. juni 2020, hvor komiteen har sendt ovennevnte representantforslag fra stortingsrepresentantene Helge André Njåstad, Jon Georg Dale og...

USS-nytt

Hovedforhandlig i saken som Statnett har reist mot de tre kommunene Sauda, Suldal og Ås, med LVK som partshjelp ble avholdt i perioden 25. august til 4. september 2020.

Det er usikkert når...

Sider

Medieklipp