Administrasjon

Sekretariatet har ansvar for innkalling til landsmøtet, landsstyremøter og arbeidsutvalgsmøter og står for den daglige korrespondansen.

De administrative oppgavene, som innkalling av kontingent, arrangement av landsmøter, styremøter, fylkesmøter, kurs og seminarer, nettsider mm. utføres av  Line Kubon og Marte Enger.

Juridisk sekretariat

Sekretariatsfunksjonen i USS er lagt til Advokatfirmaet Lund & Co DA, som gir juridiske råd til organisasjonen. Advokatene Stein Erik Stinessen og Caroline Lund er begge advokater ved Høyesterett og partnere i Lund & Co.

Advokatfirmaet Lund & Co DA er et firma med spesialkomptanse innen fagområder fast eiendoms rettsforhold, miljø- og naturressursrett, konsesjonsrett, skjønn og ekspropriasjon, offentlig rett, herunder kommunalrett, en sentral del av firmaets virksomhet er knyttet til rettspolitisk arbeid for firmaets oppdragsgivere. Firmaets partnere er av internasjonale ratingbyråer rangert blant de ledende på sine rettsområder. Andre advokater i firmaet bistår ved behov.

Stein Erik Stinessen
Chirsti Erichsen Hurlen
Espen Andreas Volden

Ledelse

Leder i USS er Hanne Alstrup Velure, som ble valgt på landsmøte i 2017, formannskapsmedlem i Lesja kommune. Nestleder er Linda Døsen Stubsveen, ordfører i Rendalen kommune.

USS landstyre består av en representat fra hvert fylke. Styrerepresentantene finner du under «landsstyret».

 

Hanne Alstrup Velure
Leder
Innlandet, Lesja