Nyheter

USS-nytt

Landsstyret i USS vedtok i styremøte 25. november 2005 følgende enstemmige uttalelse:

USS-nytt

Landsstyret i USS vedtok på landsstyremøte 2. september 2005 å sende ut følgende pressemelding:

USS-nytt

På landsstyremøte 3. juni behandlet USS NOU 2004:28 Naturmangfoldloven og vedtok følgende høringsuttalelse:

Sider

Aktiviteter

USS fyller 25 år i 2021!

Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) ble stiftet 4. mars 1996. I årsmeldingen for stiftelsesåret står det:

«Behovet...

Medieklipp