Nyheter

USS-nytt

Landsmøtet i USS valgte fredag 15. april 2005 nytt styre, arbeidsutvalg, leder og nestleder

USS-nytt

Som nevnt i USS-nytt nr. 10/2003 av 30. april 2003, har Beiarn kommune i medhold av nasjonal forskrift § 8 til motorferdselloven, søkt Direktoratet for naturforvaltning om etablering av...

USS-nytt

Forskrift om forvaltning av rovvilt ble vedtatt i Statsråd fredag før påske, og trer i kraft den 1. april 2005.

Sider

Aktiviteter

Mineralkommuner på agendaen - webinar 20. januar 2021

Utmarkskommunenes Sammenslutnings (USS) etablerte i 2013 underutvalget Mineralkommunene, som har som oppgave å rette søkelyset...

USS fyller 25 år i 2021!

Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) ble stiftet 4. mars 1996. I årsmeldingen for stiftelsesåret står det:

«Behovet...

Medieklipp