Skip to content

USS på åpen høring i Stortingets energi- og miljøkomité

Tirsdag 23. april var det åpen høring om Stortingsmeldingen Ein forbetra tilstand for villrein.

På vegne av våre vel 100 medlemskommuner, stilte ny leder i USS, Linda Døsen Stubsveen, i dag på åpen høring om stortingsmeldingen Ein forbetra tilstand for villrein. Om lag 60% av kommunene berørt av villreinmeldingen, er også medlemmer av USS.

LVK var også til stedet på høringen, representert av Chirsti Erichsen Hurlen fra sekretariatet. I tillegg var landsstyremedlem Lars Tarald Myrum til stede på vegne av Valle kommune og villreinkommunene på Sørvestlandet.

Opptak av USS, LVK og Valle kommunes innlegg under åpen høring, etterfulgt av spørsmål fra komiteen finner du nedenfor.

USS og LVKs innlegg med påfølgende spørsmål
Vi kan dessverre ikke vise video på grunn av dine personverninnstillinger.
Valle kommunes innlegg med påfølgende spørsmål
Vi kan dessverre ikke vise video på grunn av dine personverninnstillinger.