Skip to content

Motorferdsellovutvalget overrekker sin utredning til Klima- og miljøministeren tirsdag 21. mai

Klima- og miljødepartementet nedsatte 3. september 2021 et offentlig utvalg som skal gjennomgå og foreslå endringer i regelverket om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag.

Utvalgets utredning, som inngår i serien Norges offentlige utredninger (NOU), blir presentert og overrakt klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen tirsdag 21. mai kl. 12.00.

Det er mulig å følge overrekkelsen digitalt. Se nærmere informasjon på Klima- og miljødepartementets nettsider.

USS har jobbet med motorferdsel i utmark siden stiftelsen i 1976. USS er verken tilhenger av en generell liberalisering eller av noen generell tilstramming av regelverket, men er opptatt av at det legger til rette for fleksible løsninger, som kan tilpasses de lokale forhold og behov. USS er derfor spent på resultatet av utvalgets utredning.

Les tidligere nyhetssak om motorferdsellovutvalget her.