Sidene om eiendomsskatt er forbeholdt medlemskommunene i USS, og krever pålogging.

Stortinget vedtok i 2006, med virkning fra 2007 å gi kommunene anledning til å skrive ut eiendomsskatt i hele kommunen. Dette har aktualisert spørsmålet om eiendomsskatt på ulike utmarksressurser.

Nedenfor vil du finne oversikt over lover og regler og andre rettskilder knyttet til spørsmål om eiendomsskatt på utmarksressurser, herunder mineraluttak og småkraftverk. Eiendomsskatt på andre objekter og store vannkraftverk omtales ikke.

USS sekretariat har betydelig kompetanse på eiendomsskatt, både generelt og på verker og bruk. Dersom du har spørsmål om eiendomsskatt på utmarksressurser eller andre objekter, ta kontakt med sekretariatet.

Tilgang til underartiklene på denne siden krever pålogging og er kun tilgjengelige for medlemmer av USS.