Nyheter

USS-nytt

Forskrift om forvaltning av rovvilt ble vedtatt i Statsråd fredag før påske, og trer i kraft den 1. april 2005.

USS-nytt

Nedenfor følger en statusrapport i aktuelle USS-saker.

USS-nytt

Energi- og miljøkomiteen avga 16. februar 2005 overnevnte innstilling om Supplering av Verneplan for vassdrag.

Sider

Aktiviteter

USS Landsstyremøte

Det blir et fysisk landsstyremøte i forkant av jubileumslandsmøtet den 1.–2. november. Agenda for møtet er under utarbeidelse...

USS fyller 25 år i 2021!

Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) ble stiftet 4. mars 1996. I årsmeldingen for stiftelsesåret står det:

«Behovet...

Medieklipp