Nyheter

USS-nytt

Det vises til USS-nytt nr. 14, hvor USS`s innspill til rovviltmeldingen i sin helhet ble inntatt.

USS-nytt

På vegne av de USS kommuner som var med i prøveprosjektet om motorferdsel i utmark samt Fauske kommune, søkte USS Miljøverndepartementet den 4. mars 2005 om at forsøkskommunene fikk tillatelse til...

USS-nytt

USS har i dag avgitt høringsuttalelse til rovviltmeldingen.

Sider

Aktiviteter

Skatt på bruk av natur - webinar 27. april 2021

Naturressurskommunene arrangerer webinar om skatt på natur tirsdag 27. april 2021, fra kl. 0830-1400. 

...

USS fyller 25 år i 2021!

Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) ble stiftet 4. mars 1996. I årsmeldingen for stiftelsesåret står det:

«Behovet...

Medieklipp