Nyheter

USS-nytt

Et av temaene på landsmøtet 2005 på Stjørdal var Småkraftutbygging som binæring.

USS-nytt

Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett en bred omtale av mulighetene for økt miljøtilpasset turistmessig bruk av fjellområdene.

USS-nytt

Vannkraften har skapt og skaper betydelige verdier for utbygger. Forutsetningen for bygging av kraftverk og derigjennom inntektene, er vannfallene.

Sider

Aktiviteter

USS fyller 25 år i 2021!

Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) ble stiftet 4. mars 1996. I årsmeldingen for stiftelsesåret står det:

«Behovet...

Medieklipp