Nyheter

USS-nytt

USS ønsker Nordkapp kommune velkommen som medlemskommune nummer 100!

USS-nytt

I høringsbrev fra KMD 29. november 2019 ble forslag til lovendringer og utkast til veileder for kommuner og fylkeskommuner sendt på høring med frist til 29. februar 2020. Av USS' høringssvar 28....

USS-nytt

PRESSEMELDING

Kraftskatterapporten skrinlegges - dagens vannkraftregime videreføres!

I fjor høst uttalte jeg som USS-leder i påvente av kraftskatteutvalgets rapport, at...

Sider

Aktiviteter

USS landsmøte 2020 er berammet til 3. - 4. september

USS landsmøte arrangeres 2. - 4. september  2020 på Scandic Lerkendal

Lokaldemokratiet er grunnsteinen i et ekte,...

Medieklipp