Nyheter

USS-nytt

I en "lekkasje" fra Revidert nasjonalbudsjett (RNB) i går kveld kom det frem at Regjeringen vil foreslå en produksjonsavgift på vindkraft. Naturressurskommunene, som organiserer med enn 200 kommuner, er fornøyd med at Regjeringen har hørt på kommunene, og ser behov for å etablere en lokal...

Toppbilde for webinar om skatt på bruk av natur
USS-nytt

Er det behov for egne skatteregler for næringer som gjør bruk av natur som innsatsfaktor, og hvis så, bør deler av de skatteinntekter som måtte komme tilfalle de berørte lokalsamfunn? Dette er to...

Gruppefoto fra USS landsmøte på Ullensvang hotel i 2016
USS-nytt

I 2021 fyller USS 25 år, og da har vi som ambisjon å fargelegge hovedstaden med bunader og festdrakter fra alle medlemskommunenes hjemsteder. Bildet er fra 20-års jubileet i Ullensvang kommune....

Sider

Aktiviteter

USS fyller 25 år i 2021!

Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) ble stiftet 4. mars 1996. I årsmeldingen for stiftelsesåret står det:

«Behovet...

Medieklipp