Nyheter

USS-nytt

Det var med både sjokk og stor sorg vi i USS mottok budskapet om at Lars Erik Hyllvang, ordfører i Engerdal og landsstyremedlem i USS, har gått ut av tiden.

USS-nytt

USS vedtok på landsstyremøte i slutten av oktober å avgi egen høringsuttalelse til NOU-2019:16 - Skatt på vannkraftverk. Nedenfor følger USS høringsuttalelse datert 1. desember. Da saken er av...

USS-skolen våre 2020
USS-nytt

Kjære folkevalgte!

Gratulerer med valget. Du er sammen med flere tusen andre valgt av innbyggerne til å representere dem de neste fire årene. Tillit er grunnleggende i et godt...

Sider

Aktiviteter

USS landsmøte 2020 er berammet til 23. - 24. april

USS landsmøte arrangeres 23. - 24. april 2020 på Scandic Hell Hotel i Stjørdal.

Lokaldemokratiet er grunnsteinen i et...

Medieklipp