Nyheter

USS-nytt

Kommuenenettverkene som inngår i Naturressurskommunene, LVK, USS, Industrikommunene, Kommunekraft og NPK har i flere år bedt om at det innføres en avgift for bruk av natur etter modell far vannkraftregimet. Dette er også foreslått av flere offentlige utvalg. I dag (25. mars 2021) avleverte...

USS-nytt

Vi skal lage nye nettsider og trenger noen fine fotografier fra medlemskommunene. Er du flinkt til å ta bilder, som du kan dele med oss - og som vi får lov til å bruke på nettsidene og i...

USS-nytt

I dag, tirsdag 9. mars, avsluttet Høyesterett ankeforhandlingene i den såkalte ulvesaken. Ankeforhandlingene varte i fem rettsdager. USS deltok i saken som partshjelper for Staten. WWF er motpart...

Sider

Aktiviteter

USS fyller 25 år i 2021!

Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) ble stiftet 4. mars 1996. I årsmeldingen for stiftelsesåret står det:

«Behovet...

Medieklipp