Nyheter

Statsbudsjettet 2021
USS-nytt

Finansminister Jan Tore Sanner (H) har i dag, 7. oktober 2020, fremlagt Regjeringens forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2021.

USS har gått igjennom de viktigste delene av budsjettet for vår organisasjon. USS har merket seg følgende:

USS-nytt

Les Naturressurskommunenes tydelige budskap til storingspolitikerne om vindkraft nedenfor

Naturressurskommunene var medarrangør på et landsomfattende digitalt seminar om vindkraft sammen ...

USS-nytt

Endringer i motorferdselregelverket - fjerning av 2,5 km-grensen med mere.

USS har siden organisasjonen ble stiftet i 1996 arbeidet for lokal forvaltning av motorisert ferdsel i utmark....

Sider

Aktiviteter

USS fyller 25 år i 2021! Hold av 25. og 26. mars til jubileumsmøte i Oslo

Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) ble stiftet 4. mars 1996. I årsmeldingen for stiftelsesåret står det:

«Behovet...

Medieklipp