Nyheter

Julekort 2020
USS-nytt

Et begivenhetsrikt USS-år nærmer seg slutten og julefreden senker seg. «Annerledesåret 2020» har både direkte og indirekte preget USS. Aktiviteten har naturligvis vært preget av overgangen til digitale møter – på godt og vondt. Saksmengden og – bredden har utviklet og antall medlemskommuner i...

USS-nytt

USS leder Hanne A. Velure skriver i et debattinnlegg i Aftenposten 15. desember 2020 at vertskommuner og hyttefolk i større grad må finne sammen.I innlegget peker hun blant annet på at stadig...

USS-nytt

Mineralkommunene ble stiftet 2. september 2013.og er organisatorisk en del av Utmarkskommunenes Sammenslutning. USS. På møte idag ble ordfører i Hjelmeland Bjørn Laugaland valgt som ny leder frem...

Sider

Aktiviteter

Mineralkommuner på agendaen - webinar 20. januar 2021

Utmarkskommunenes Sammenslutnings (USS) etablerte i 2013 underutvalget Mineralkommunene, som har som oppgave å rette søkelyset...

USS fyller 25 år i 2021!

Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) ble stiftet 4. mars 1996. I årsmeldingen for stiftelsesåret står det:

«Behovet...

Medieklipp