Skip to content

Mineralutvalgets forslag i NOU 2022:8

Mineralkommunene har i dag hatt møte om Mineralutvalgets forslag i NOU 2022:8. Presentasjonen finner du under fagområdet Mineralkommunene.