Hva mener kommunen om Minerallovutvalgets forslag i NOU 2022:8? Har kommunen innspill til regjeringens mineralstrategi?

Høringsfristen for Minerallovutvalgets innstilling er 1. november 2022. Samtidig har næringsminister Jan Christian Vestre varslet at regjeringen vil komme med en ny mineralstrategi før jul.

Presentasjonen fra Webinaret 3. oktober 2022 finner du her.