Vedtekter for Utmarkskommunenes Sammenslutning USS ble vedtatt på landsmøtet 29. mars 2019.

Se vedtektene her.