Vedtekter for Utmarkskommunenes Sammenslutning USS ble vedtatt på landsmøtet 22. april 2022. Videre har vedtektsendringer fra landsmøtet 12. april 2023 blitt inkludert i gjeldende vedtekter.

Se vedtektene her.