Vedtekter for Utmarkskommunenes Sammenslutning USS ble vedtatt på landsmøtet 21. april 2022.

Se vedtektene her.