Særlig med henblikk på å nå denne målgruppen, har USS etablert seg på Twitter.

Har du spørsmål om organisasjonen, eller saker vi jobber med, ta kontakt med Karianne Aamdal Lundgaard  – eller følg USS Facebook eller på Twitter – under navnet “Utmarkskommune”