Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) skal arbeide for å fremme medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål av enhver karakter. Utmarkskommunenes Sammenslutning skal søke å styrke det lokale selvstyret i saker om forvaltning av utmark og bedre samspillet mellom hensynet til natur- og miljøvern og lokal næringsutvikling

Landsmøtet er organisasjonens øverste organ. Landsmøtet innkalles en gang i året, og alle medlemskommuner har rett til å delta. Landsmøtet holdes til tid og sted som landsstyret fastsetter.

Les mer om landsmøtet i vedtektene.

Landsmøtedokumenter

Her finner du Utmarkskommunenes Sammenslutnings landsmøtedokumenter fra 2020 og frem til i dag.

Foto: Bernd Klutsch /Unsplash