Sekretariatsfunsjonen i USS ivaretas av Advokatfirmaet Lund & Co DA, som også gir juridiske råd til organisasjonen og medlemskommunene.

Advokatfirmaet Lund & Co DA  er et firma med spesialkomptanse innen energi, miljø og naturressursrett med tilhørende rettsområder fast eiendoms rettsforhold, konsesjonsrett, plan og bygningsrett, ekspropriasjon og skjønn. Sekretariatet ledes av advokatene Stein Erik Stinessen og Caroline Lund, som begge er advokater med møterett for Høyesterett og partnere i Advokatfirmaet Lund & Co. Firmaets partnere er av internasjonale ratingbyråer rangert blant de ledende advokater innen sine rettsområder. Andre advokater i firmaet bistår ved behov.

Sekretariatets advokater bistår på forespørsel også den enkelte medlemskommune i konkrete saker. Erfaringsutvekslingen mellom saker for organisasjonen og enkeltkommuner er av stor verdi; både for USS og den berørte kommune.

Sekretariatet tilbyr også kurs som kan skreddersys medlemskommunenes behov.

Stein Erik Stinessen
Chirsti Erichsen Hurlen
Espen Andreas Volden