Mineralkommunene ble stiftet 2. september 2013. Mineralkommunene er organisatorisk et utvalg under USS, som frem til neste landsmøte består av:

  • Jonas Andersen Sayed (KRF)
  • Hans Kristian Lahus (SP)
  • Ronny Borge (H)
  • Lena Landsverk Sande (V)
  • Hanne A. Velure (H)

Minerealkommunene skal arbeide for

"å sikre medlemskommunenes interesser i alle spørsmål knyttet til mineralutvinning, herunder også om leting, undersøkelse og opprydding".

Alle medlemskommuner i USS kan melde sin interesse for Mineralkommunene, og det er ingen ekstra kontingent. Ta kontakt med sekretariatet, dersom din kommune vil være med i Mineralkommunene.