“Hyttebygging (fritidsbolig)

Hytter og hytteliv er en viktig del av norsk kultur og det norske folks hverdag. Det meste av dagens hytter befinner seg i USS sine medlemskommuner, og i flere medlemskommuner foreligger planer om ytterligere hyttebygging.

Landsmøtet vil påpeke at dagens om lag 400 000 hytter i Norge legger beslag på en forsvinnende liten del av utmarka, og det er åpenbart plass til flere hytter i mange utmarkskommuner. Det er Landsmøtets klare erfaring at medlemskommunene har en høy bevissthet rundt de brede interesseavveininger som må foretas som grunnlag for ytterligere hyttebygging, hvor bevaring av viktige naturverdier tillegges stor vekt. – Nettopp hyttebygging eller fritidsboliger representerer en viktig del av mange kommuners næringsutvikling, og skaper større samhørighet mellom by og land. Det er en nasjonal verdi i at hyttefolk og bygdefolk finner sammen. Landsmøtet ser det som spesielt viktig i en tid hvor sentraliseringen utgjør en stadig større utfordring for hele landet.

Best bærekraftige hyttekommune statutter

Her kan du lese statutter for Utmarkskommunenes Sammenslutnings pris for beste bærekraftige hyttekommune, vedtatt på landsmøtet i 2021.

Foto: Darya Tryfanava/Unsplash