Skip to content

USS arrangerer webinar om mineraler

Bli med på Teams tirsdag 19. mars fra kl. 08.30-10.30.

Webinaret vil gi en innføring i USS’ viktigste innspill til en skatte- og avgiftslovgivning, samt de pågående prosessene med ny Mineralstrategi.

Webinaret vil gi en innføring i USS’ viktigste innspill til en skatte- og avgiftslovgivning,  samt de pågående prosessene med ny Mineralstrategi.

Sekretariatet tar for seg temaer som det grønne skiftet, mineralutvinning og lokal tilslutning, ny mineralutvinning i praksis: hvilken rolle har kommunen etter gjeldende rett, og vertskommunenes andel av den verdiskapningen mineralutvinningen bidrar til. I tillegg har vi fått med oss kansliråd Lotta Lewin-Pihlblad fra det svenske Klimat- och Näringslivdepartement (KN) som skal fortelle om mineralutvinning i Sverige, og Bjarne Håkon Hansen, kommunikasjonsansvarlig Joma Gruver som skal snakke om gjenopptakelse av gammel gruvedrift. På talerlisten står også Kenneth Tømmermo Reitan, ordfører i Røyrvik kommune, som orienterer om oppstart av gruvedrift i et reindriftsområde og konsultasjonsplikten, og Olaf Brastad, seniorrådgiver Bellona, med innlegg om miljøbevegelsens synspunkt på mineralutvinning – hvordan kan naturvern og mineralutvinning sameksisteres?

Hele programmet finner du her.

Ønsker du å delta? Meld deg på her allerede nå.

Tilknyttet arrangement