Skip to content

Utmarkskommunene krevet at en andel av den foreslåtte grunnrenteskatten på vindkraft går til den berørte kommune

USS mener som Vinkraftkommunene, at de berørte kommuner bør få en andel av grunnrenteskatten direkte til seg. Forslaget om at kommunesektoren skal få en andel av grunnrenteskatten gjennom rammetilskuddet til kommunesektoren støttes ikke.

USS støtter LNVKs høringsuttalelse til regjeringens forslag om å innføre en grunnrenteskatt på vindkraft.

LNVKs høringsuttalelse kan du lese her. Som det fremgår krever LNVK at en andel av grunnrenteskatten skal gå direkte til den berørte kommune.

USS er enig med LNVK og støtter mao ikke regjeringens forslag om at en andel av grunnrenteskatten skal tilflyte kommunesektoren i form av et økt rammetilskudd – da det vil innebære at kommuner som ikke engang har vindkraft i sin kommune skal motta inntekter fra produksjon i andre kommuner.

Høringsuttalelsen er på 14 sider. USS oppfordrer kommunene til å slutte seg til LNVKs høringsuttalelse ved å sende inn egne uttalelser eller en uttalelse om at man støtter de synspunkter LNVK har fremmet.

Høringsfristen er 15. mars 2023. Du kan laste opp kommunens høringsuttalelse på regjeringen.no.