Skip to content

USS’ veileder for bærekraftig hytteutbygging på høring

På landsmøtet i USS i dag, 13. april 2023, presenterte Sigdal-ordfører Tine Normann utkast til hytteveilederen som underutvalget «Hyttekommunene» har utarbeidet.

Utkastet er lagt ut til høring, og utvalget ønsker gjerne innspill fra kommunene før veilederen ferdigstilles før sommeren.

Veilederen har bærekraftig hytteutbygging som tema. Målgruppen for veilederen er både innbyggere, utbyggere, destinasjonsutviklere, administrativt ansatte og politikere i kommuner som er vertskap for hytter/fritidsboliger/deltidsboliger. Veilederen inneholder en oversikt over temaer som USS anbefaler at kommunene drøfter i sitt planarbeid. Veilederen skal være et hjelpemiddel (verktøy) til å lage gode planer ut ifra lokal kunnskap, og hindre konflikt med statlige planer og retningslinjer.

Frist for innspill er 1. juni 2023, og kan sendes til sekretariatet.

Utkastet finner du her.