Skip to content

USS reagerer på stans i ulvejakten og erklærer partshjelp til støtte for Klima- og miljødepartementet

Oslo tingrett har i kjennelse 27. desember 2022 nedlagt forbud gjennomføring av Klima- og miljødepartementets vedtak 20. desember om lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen. Lisensfellingen skulle ha startet 1. januar 2023. Kjennelsen kom etter at NOAH, WWF og Foreningen våre rovdyr begjærte midlertidig forføyning for å forby lisensfellingen 23. desember.

Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) reagerer sterkt på kjennelsen som ble avsagt uten at verken staten eller andre fikk anledning verken til å lese begjæringen eller ta til motmæle. Begjæringen ble ikke sendt departementet. Denne mangelen på kontradiksjon er skadelig.

Staten har alt varslet at den vil kreve muntlige forhandlinger som følge av kjennelsen. I saker om midlertidig forføyning er slike muntlige forhandlinger den første ankemuligheten.

USS er partshjelper til støtte for staten i saken om felling innenfor ulvesonen som skal til behandling i Høyesterett våren 2023. – USS vil også i saken om midlertidig forføyning erklære partshjelp til støtte for staten, og nedlegge påstand om at vedtaket om lisensfelling som skal starte 4. januar er gyldig, slik at begjæringen om midlertidig forføyning må avvises.

Det er viktig at lisensfellingen innenfor ulvesonen blir gjennomført i tråd med departementets vedtak, slik at den ulveforvaltningen som Stortinget har vedtatt blir gjennomført i praksis.