Skip to content

USS Landsmøte 2024 er åpnet for påmelding

Hold av datoen 4.-5. april 2024 allerede nå.

Landsmøtet i USS er et viktig politisk verksted som behandler høyaktuelle saker for medlemskommunene og som gir USS offentlig oppmerksomhet om våre saker.  Den todelte gevinsten av et landsmøte er kunnskapsinnhenting og sosialt samvær – og vi gleder oss over å kunne samle våre medlemskommuner til nok et landsmøte 4. – 5. april 2024, på Scandic Hell i Stjørdal. 

Programmet er under utarbeidelse og blir lagt ut så snart det er klart.

Vi oppfordrer våre medlemskommuner til å stille med både politikere og administrasjon, spesielt nå som det er mange nye folkevalgte rundt om i kommunene. Husk at landsmøtets kraft er lik medlemskommunenes oppslutning!

Påmeldingsskjema med ulike deltakerpakker og priser finner du her.

Vi ønsker alle våre medlemskommuner hjertelig velkommen og ser frem til noen sosiale og innholdsrike dager i Stjørdal!

Tilknyttet arrangement