Skip to content

USS inviterer til digitalt møte om mineraler 27. januar 2022

Alle kommuner har mineraler i sin kommune, men ikke alle kommuner har erfaring med mineralutvinning.

I Hurdalplattformen har regjeringen fremhevet at Norge har store mineralforekomster som vil være viktige i det grønne skiftet. Videre er det påpekt at «Vi har muligheten til å utvikle verdens mest bærekraftige mineralnæring. Næringen skal forvaltes med utgangspunkt i strenge utslipps- og miljøkrav og på en måte som sikrer at fellesskapet får sin andel av verdiskapningen. Lokal forankring skal vektlegges før nye prosjekter får konsesjon, og konsesjonstidene skal gjennomgås med sikte på å korte ned behandlingstiden». USS er spent på å se om disse ambisjonene blir fulgt opp i praktisk politikk.

Mineralloven er også for tiden «under lupen», og minerallovutvalget skal avsi sin rapport i form av en NOU innen 1. juli 2022.

USS inviterer i den forbindelse til et digitalt møte for å belyse ulike problemstillinger i tilknytning til mineralsakene.

Møtet blir 27. januar fra kl. 09.00-12.00.

Møtet er åpent for alle; både politikere og administrativt ansatte i kommunene, representanter fra næringslivet, interesseorganisasjoner, aktuelle departement og lovutvalg – og alle andre som er interessert i mineralsaker.

Vi får blant annet innlegg fra næringen om hva som skal til for å lykkes med det grønne skiftet, fra en kommune med erfaringer fra opprydding av gruveforurensing, fra en regiongeolog om fremtidige muligheter for mineralutvinning, fra sekretariatet om forventninger til minerallovutvalgets innstilling og sammenheng mellom nettkapasitet og mineralutvinning, og mye mer.

Programmet ligger her. Med forbehold om mindre endringer.

Meld deg på her.

For nærmere informasjon

Chirsti Erichsen Hurlen