Skip to content

USS’ høringssvar til NOU 2022:20 - Skatteutvalget

USS har avgitt høringssvar til NOU 2022:20. Høringsuttalelsen er sendt til finansdepartementet. Vi oppfordrer alle kommunene til å sende inn egne høringsuttalelser. Fristen er 15. april 2023

Høringsuttalelsen kan du lese her.

Den vil etter hvert også bli tilgjengelig på regjeringen.no

Som det fremgår er USS’ fokus knyttet til at Skatteutvalget verken omtaler – og derfor heller ikke foreslår et nytt skatteregime for mineralutvinning. USS hadde forventninger om at utvalget ville foreslå en grunnrenteskatt på mineralutvinning. USS har i en årrekke krevd at berørte vertskommuner må få en adel av verdiskapingen og grunnrenten i mineralnæringen.

USS’ landsmøte finner sted torsdag 13. og fredag 14. april, dvs denne uken – og saken vil bli omtalt på møtet. USS oppfordrer alle medlemskommunene til å avgi egne høringsuttalelser. Fristen er allerede lørdag 15. april 2023.

Opplastning skjer på regjeringen.no under høringen til NOU 2022:20.