Skip to content

USS feiret 25 års-jubileum i Oslo

1.-2. november 2021 feiret USS 25 års-jubileum med landsmøte og festmiddag. 
Mer enn 140 deltakere fra hele Norge samlet seg i Rococcosalen på Grand hotell for å diskutere og lære om aktuelle saker som er viktige for landets distrikter. Mandag kveld inviterte Oslos ordfører Marianne Borgen til storstilt festmiddag i selveste Oslo rådhus.

Landsmøtet begynte med besøk fra nyutnevnt statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kjersti Bjørnstad (Sp), som redegjorde for den nye regjeringens politikk for utmarksspørsmål. Deretter fulgte en paneldebatt med Terje Aasland (Ap), Siv Mosleth (Sp) og Trond Helleland (H) fra Stortinget, som diskuterte bl.a. kommunalt selvstyre i arealforvaltningssaker og lokale inntekter fra utnyttelse av naturressurser.

Mandagen fortsatte med besøk fra Olav Nord-Varhaug og Knut Fossum fra Miljødirektoratet som redegjorde for arbeidet med suppleringsvern og nye nasjonalparker, og Jonas Kindberg fra Rovdata som orienterte om registreringer av rovviltbestand og rovvilttap.

Deretter fordelte landsmøtet seg på tre parallellsesjoner: om rovvilt, om fjelloven i Nordland og Troms og om distriktskommunenes rolle og utfordringer knyttet til det grønne skiftet. Deretter avsluttet John Olav Egeland, tidligere redaktør i Dagbladet, landsmøtedagen med et kåseri om balansen mellom sentrum og periferi som forutsetning for stabilt statsstyre i Norge.

Tirsdag fortsatte landsmøtet med behandling av ordinære landsmøtesaker, herunder regnskap, årsmelding, budsjett og arbeidsprogram. I tillegg ble det orientert om fylkenes valg av medlemmer til landsstyret. Heldigvis ønsker alle gjenvalg, men Eirin Sandstå Kvale fra Eidfjord ble valgt som nytt medlem fra Vestland ettersom Hans Petter Thorbjørnsen fra Ulvik hadde sittet i seks år, som er maksgrensen for å sitte i landsstyret. Etter det konstituerende landsmøtet består AU av Hanne A. Velure (leder), Bjørn Laugaland (nestleder), Rikke Håkstad, Linda Døsen og Lena Landsverk Sande.

Deretter fulgte en sesjon om hyttepolitikk ved en panelsamtale mellom Tor Arnesen fra Høyskolen i Innlandet, Erling Dokk Holm fra NMBU og leder i USS Hanne Velure. Panelet utvekslet synspunkter på utfordringer og muligheter knyttet til fritidsboligutviklingen i mange distrikter.

Høydepunktet i jubileumsfeiringen var en høytidsstemt festmiddag i Oslo rådhus, da ordfører Marianne Borgen inviterte et bunadkledd og feststemt USS til bords. Med taler fra bl.a. Oslos ordfører, tidligere USS-ledere, statlige myndigheter og KS ble festmiddagen en verdig feiring av jubileet, og Blåsemafian fylte den mektige bankettsalen med musikk og den rette stemningen.