Skip to content

Tilskuddsordninger for natur

Nå kan kommuner søke om midler til tiltak som bidrar til å bevare og bedre tilstanden for naturmangfoldet

I statsbudsjettet for 2024 kom regjeringen med en tilskuddsordning for «naturrestaurering». Denne ordningen er nå styrket ytterligere med innføringen av tilskuddsordningen «natursats».

En nærmere orientering om de to tilskuddsordningene fremgår av vedlagte notat.

Miljødirektoratet har åpnet for søknader til begge tilskuddsordningene fra fredag 1. mars 2024, og søknadsfristen er 5. april.

Søk om tilskudd til tilskuddsordningen natursats her.

Søk om tilskudd til naturrestaurering her.