Skip to content

Regjeringen skal utrede bestandsmålene for ulv og brunbjørn

Regjeringen kunngjorde i helgen at Miljødirektoratet har fått i oppdrag å «gjennomføre en faglig utredning av gjeldende bestandsmål for ulv og brunbjørn». Bakgrunn for oppdraget er formuleringer i Hurdalsplattformen. USS vil følge arbeidet tett.

Det nasjonale bestandsmålet for ulv er i dag et intervallmål på 4-6 ungekull, hvorav 3 ungekull skal være i revir som i sin helhet ligger i Norge. Ungekull i revir som bruker areal på begge sider av riksgrensen mellom Norge og Sverige, i såkalte grenserevir, skal telles med i bestandsmålet med en faktor på 0,5. Det ble registret ungekull i 4 helnorske revir og 8 grenserevir i 2021/2022. Etter at halvparten av ungekullene i grenserevirene er regnet inn, var det altså 8 ungekull av ulv i Norge sist vinter.

Det nasjonale bestandsmålet for brunbjørn er i dag på 13 årlige ungekull. Det er beregnet at det var 9,5 ungekull av brunbjørn i Norge i 2022.

Oppdraget til Miljødirektoratet er en oppfølging av følgende punkter fra Hurdalsplattformen:

Regjeringen vil […]:

  • Utrede en reduksjon av gjeldende bestandsmål for ulv og bjørn, med mål om å redusere belastningen for beitenæringene og lokalsamfunn.
  • Fjerne intervallmål. Bestandsmål skal defineres som både minimums- og maksimumsmål. Ved skade skal det gis raske og effektive fellingstillatelser med lengre varighet utenfor rovdyrsoner.

USS vil følge arbeidet med utredningene tett, blant annet i den faste konsultasjonsordningen med Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet. Utredningen blir også tema på USS-landsmøtet i Stjørdal 13.–14. april.

Les pressemeldingen fra regjeringen her:

Oppdrag om å utrede bestandsmål for ulv og brunbjørn – regjeringen.no