Skip to content

Program til USS landsmøte 2023 er klart

Husk å melde deg på før påmeldingsfristen 1. april

Sakene på landsmøtet er høyaktuelle og gir deltakerne en flott anledning til å holde seg oppdatert om blant annet:

  • Regjeringens politikk i utmarkssaker ved statssekretær Aleksander Øren Heen, Klima- og miljødepartementet
  • Regjeringens mineralstrategi og videre arbeid med ny Minerallov, NOU 2022:8 ved Klima- og miljødepartementets seksjon for mineraler ved avdelingsdirektør, Hege Sandvik
  • Rovdyrpolitikken
  • Kommunenes rolle for distrikts-Norge ved politisk leder av KS, Gunn Marit Helgesen

I tradisjonen tro har vi også i år en spennende kåsør på plass, og det blir kåring av årets best bærekraftige kommune.

I tillegg leverer Generalistkommuneutvalget sin rapport til Kommunal- og distriktsdepartementet 31. mars, og det blir innlegg v/medlem av Generalistkommuneutvalget for å redegjøre for hovedpunktene i rapporten.

Vi ønsker våre medlemskommuner, representanter fra regjering og Stortinget, fremstående foredragsholdere og debattanter hjertelig velkommen til en spennende samling!

Hele programmet finner du her.

Sikre deg en plass allerede nå! Påmeldingsskjemaet finner du her.

Vel møtt på USS landsmøte!

Tilknyttet arrangement