Skip to content

Ny tilskuddsordning til natur – «Natursats»

I en pressemelding torsdag 22. februar, meddelte Klima- og miljødepartementet at Regjeringen styrker kommunenes tilskuddsordning for natur med 50 millioner kroner under navnet «Natursats».

I statsbudsjettet for 2024 kom Regjeringen med en tilskuddsordning for «naturrestaurering», og det er også tidligere etablert andre tilskuddsordninger. Nå har altså Regjeringen styrket kommunenes tilskuddsordning til bevaring av natur ytterligere.

– At kommunene gjør sin del er helt avgjørende for en bærekraftig forvaltning av naturen. Kommunene har et stort ansvar for å sikre en bærekraftig arealplanlegging og naturforvaltning. Derfor samler og styrker regjeringen nå kommunale tilskuddsordninger for natur under paraplyen «Natursats», opplyste klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen i pressemeldingen.

Du kan lese mer om hvordan kommunene kan søke på tilskuddsordningen(e) her: Kommunene kan søke om tilskudd til natur – regjeringen.no