Skip to content

Landsmøtets resolusjon 2022 er vedtatt

Vedtatt på landsmøte i Utmarkskommunenes Sammenslutning 22. april 2022

Det grønne skiftet, Hurdalsplattformen, Høyesteretts storkammer-dom i Fosen-saken, Stortingets vedtatte rovviltpolitikk og en mer balansert, fakta- og kunnskapsbasert hyttepolitikk er temaene i årets resolusjon.

Hele resolusjonen kan du lese her: Landsmøtets resolusjon 2022.