Skip to content

Kræsjkurs i USS-medlemskap og -arbeid

Torsdag 30. november 2023 kl. 09.00-10.00, inviterer vi til webinar om USS og Naturressurskommunenes arbeid for primærkommunenes interesser.

Kjære folkevalgte i USS-kommunene!

Som leder av Utmarkskommunenes Sammenslutning USS ønsker jeg alle nye folkevalgte i medlemskommunene hjertelig velkommen i både USS og i paraplyorganisasjonen vår, Naturressurskommunene.

Antall medlemskommuner i USS ligger stabilt litt over 100 og nye kommuner vurderer å melde seg inn, noe som forteller oss om viktigheten av USS som interesseorganisasjon. Men USS – i likhet med de andre naturressurskommunene – trenger utvilsomt mer synlighet. Etter å jobbe mot sentrale politiske miljøer og å stå opp for vår rett ved domstolene. Men det er politikerne som lager våre lover og regler, og vinner vi ikke frem i folkeopinionen så vil etter hvert de folkevalgte som ombudsmenn for folket, vedta lover og regler der lokal råderett og beskatningsrett er blitt historie. Flere organisasjoner som jobber imot våre interesser, har hundretusener av medlemmer med sterk urban forankring og en helt annen økonomi enn USS har.

Sentralpolitisk er det stor enighet om viktigheten av å trygge og styrke lokaldemokratiet og den lokale råderetten, men i den politiske virkelighet møter kommunene på stadig flere og større utfordringer. Bærekraftig bruk av våre naturressurser defineres og forstås ofte helt ulikt av oss som lever midt i og av disse ressursene, og de som betrakter dette på avstand.

Opplæring av folkevalgte blir stadig viktigere. Lokalpolitikerne må kunne USS-sakene for arbeid opp mot sine egne sentrale politikere og for å kunne arbeide for sakene i media, i programprosesser og på landsmøter. Vi har i de senere årene sett hvordan politikken raskt kan endre seg og sette i spill lovfestede ordninger for lokale inntekter på bruk av lokale naturressurser, når staten sliter økonomisk. Det er noe nytt men sannsynligvis vedvarende, uavhengig av regjering. Statlige inntekter fra olje og gass reduseres løpende og velferdsstaten får stadig flere som lever på staten enn som bidrar til statskassen. USS og Naturressurskommunene vil med stor sannsynlighet stå i mange kamper fremover for at vårt mantra at kommunene skal ha en rettferdig andel av den verdiskapingen som gjøres på lokale naturressurser, både som kompensasjon for de naturinngrep lokalsamfunnet nødvendigvis må tåle og som ytelse-mot-ytelse.

Alle folkevalgte, politikere i formannskap, kommunestyre og kommuneadministrasjon inviteres med dette til et webinar om USS og Naturressurskommunenes arbeid for primærkommunenes interesser, torsdag 30. november 2023 kl. 09.00-10.00. 

Lenke til webinaret vil bli delt på USS’ hjemmeside, samt sendt ut til medlemskommuner i forkant. Webinaret er gratis for alle medlemmer og krever ingen påmelding. 

Med vennlig hilsen,

Hanne Alstrup Velure
Leder av Utmarkskommunenes Sammenslutning USS

Tilknyttet arrangement