Skip to content

Innspill til inntektssystemutvalget fra Hyttekommunene

USS’ nyopprettede utvalg «Hyttekommunene» har sendt et innspill til Inntektsystemutvalget med forslag til hvordan man i utgiftsutjevningen bør hensynta at kommuner med mange fritidsboliger/sekundærboliger har plikter overfor alle som oppholder seg i kommunen. Hyttekommunene har mottatt flere henvendelser om dette og retter en særlig takk til Pål Rørby, ordfører i Hemsedal for nyttige innspill.

USS skriftlige innspill kan du lese her.