Skip to content

Husk å nominer din favoritt til årets beste bærekraftige hyttekommune

USS skal kåre «Beste Bærekraftige Hyttekommune 2023» på landsmøtet 13. - 14. april. Nominer din favoritt før 15. februar!

Prisen skal:

Belønne kommuners planlegging for og gjennomføring av bærekraftig hytte- og stedsutvikling. Alle fire dimensjoner av bærekraftbegrepet skal tillegges vekt; miljømessig, estetiske, sosial og økonomisk. Et avgjørende kriterium er at man kan vise til resultater i form av helhetlige og langsiktige planer, areal og bebyggelse, hvor terrengtilpasning og arkitektoniske kvaliteter er i fokus. Kåringen skal bidra til å løfte fram gode og inspirerende forbilder og bevisstgjøre kommunesektoren om bærekraftbegrepet som fritidsboligdestinasjon og bokommune for deltidsinnbyggere.

Prisen deles ut til en bestemt kommune eller sted forstått som geografisk område. Det innebærer at en kommune kan få prisen, også med spesielt søkelys på et mindre område innenfor kommunen, dvs ikke kommunen i seg selv. Tilsvarende kan et geografisk område som strekker seg ut over kommunegrensen få prisen for å fremme helhetlig fritidsbolig- og stedsutvikling, for eksempel gjennom planlegging og samarbeid.

Fjorårets vinner ble kåret på landsmøte og Hemsedal kommune gikk av med seieren. Kommunen skilte seg ut med følgende punkter:

  • Befolkningsvekst, og hvor destinasjonsutviklingen med et tungt fritidsboligsegment er en driver
  • Delingsøkonomi – lagt til rette for utleie av fritidsboligene – klausulering
  • Byggeutforming – etter hvert mye fin arkitektur
  • Samarbeid- et langsiktig og tett samarbeid mellom næringsliv og kommune
  • Lokal verdiskaping – utbyggingen av hyttesegmentet har også styrket landbruket

Fristen for å nominere er 15. februar 2023.

Nominer din favoritt her.

Husk også å melde deg på USS landsmøte.

Tilknyttet arrangement