Skip to content

Husk å melde deg på vårt webinar om mineraler

Her vil du få en innføring i USS’ viktigste innspill til en skatte- og avgiftslovgivning, samt de pågående prosessene med ny Mineralstrategi.

USS invitert til Webinar om mineraler, tirsdag 19. mars fra klokken 08.30-10.30. Har du ikke allerede meldt deg på, så gjør det nå – påmeldingsskjema finner du her.

På webinaret vil sekretariatet tar for seg temaer som det grønne skiftet, mineralutvinning og lokal tilslutning, ny mineralutvinning i praksis: hvilken rolle har kommunen etter gjeldende rett, og vertskommunenes andel av den verdiskapningen mineralutvinningen bidrar til. I tillegg har vi fått med oss kansliråd Lotta Lewin-Pihlblad fra det svenske Klimat- och Näringslivdepartement (KN) som skal fortelle om mineralutvinning i Sverige. Bjarne Håkon Hansen, kommunikasjonsansvarlig Joma Gruver, kommer for å snakke om gjenopptakelse av gammel gruvedrift, og Kenneth Tømmermo Reitan, ordfører i Røyrvik kommune orienterer om oppstart av gruvedrift i et reindriftsområde og konsultasjonsplikten. I tillegg deltar også Olaf Brastad, seniorrådgiver Bellona, med innlegg om miljøbevegelsens synspunkt på mineralutvinning – hvordan kan naturvern og mineralutvinning sameksisteres? Hele programmet finner du her.

Dette blir et spennende og innholdsrikt webinar, som vi anbefaler alle å delta på. Arrangementet er gratis og krever kun tilgang til Teams.

Tilknyttet arrangement