Skip to content

Hemsedal ble kåret til Beste Bærekraftige Hyttekommune 2022

Vi gratulerer Hemsedal med utmerkelsen!

Det var Hemsedal som gikk av med seieren som Beste Bærekraftige Hyttekommune 2022 under USS landsmøte 2022. Med i teten som nominerte, var også Oppdal og Lesja kommune.

Prisen skal:

«belønne kommuners … planlegging for og gjennomføring av bærekraftig hytte- og stedsutvikling … Alle fire dimensjoner av bærekraftbegrepet skal tillegges vekt; miljømessig, estetiske, sosial og økonomisk.

Et avgjørende kriterium er at man kan vise til resultater i form av helhetlige og langsiktige planer, areal og bebyggelse, hvor terrengtilpasning og arkitektoniske kvaliteter er i fokus.

Kåringen skal bidra til å løfte fram gode og inspirerende forbilder og bevisstgjøre kommunesektoren om bærekraftbegrepet som fritidsboligdestinasjon og bokommune for deltidsinnbyggere.»

«Prisen … deles ut til en bestemt kommune eller sted forstått som geografisk område. Det innebærer at en kommune kan få prisen, også med spesielt fokus på et mindre område … innenfor kommunen, dvs ikke kommunen i seg selv.

Tilsvarende kan et geografisk område som strekker seg ut over kommunegrensen få prisen for å fremme helhetlig fritidsbolig- og stedsutvikling, for eksempel gjennom … planlegging og samarbeid»

Årets vinner har skilt seg ut ved følgende:

  • Befolkningsvekst og hvor destinasjonsutviklingen med et tungt fritidsboligsegment er en driver
  • Delingsøkonomi – lagt til rette for utleie av fritidsboligene – klausulering
  • Byggeutforming – etter hvert mye fin arkitektur
  • Samarbeid- et langsiktig og tett samarbeid mellom næringsliv og kommune
  • Lokal verdiskaping – utbyggingen av hyttesegmentet har også styrket landbruket

Tilknyttet arrangement