Skip to content

Hanne går av som USS-leder etter Landsmøtet 2024

Etter 6 år som leder av USS har Hanne nådd maksimal funksjonstid og går av ved neste landsmøte.

Hanne Alstrup Velure ble i 2018 valgt som ny leder i USS etter fire år som nestleder. Hun er siden gjenvalgt enstemmig av to landsmøter, og etter vårens landsmøte går hun av som leder etter maksimal funksjonstid.

Landsmøtet i USS vil bli avholdt 4.-5. april 2024, og blant mange viktige saker for landets utmarkskommuner vil ny leder ta over roret.

Hanne har mye å si om vervet og tiden som leder av USS:

«Det er ikke med lett hjerte jeg slutter som USS-leder. Å kjempe for sikring og utvikling av lokaldemokratiet anser jeg for å være den kanskje viktigste oppgaven jeg har hatt og har som politiker, uavhengig av hvilket styringsnivå i politikken jeg opererer på. Jeg er blant annet medlem av Høyres sentralstyre siden 2014 og er nyvalgt fylkesvaraordfører. Primærkommunene er definitivt det forvaltningsnivået jeg brenner mest for – men også det jeg er mest nervøs for fremtiden til.

I et ekte folkestyre vokser politikk nedenfra. Enkeltmennesker og lokalsamfunn er kjernen og beslutningene skal tas nærest de som berøres av beslutningen. Dette er også kjernen i USS’ filosofi og virke. Kjernesakene er arealforvaltning – ikke minst bruk og vern – rovviltpolitikk, forvaltning av mineraler og andre naturressurser, hyttepolitikk for å nevne noe; i det hele tatt alt som angår lokal råderett over egne naturressurser. Dette innbefatter også beskatningsretten – dette at lokalsamfunn som legger sine naturressurser til grunn for foredling eller uttak til beste for storsamfunnet, får en lovfestet andel av den verdiskaping dette gir i form av frie direkteinntekter til kommunene. Lokal aksept og interesse for å avgi sine ressurser er helt avhengig av at man har noe igjen lokalt for dette.»

På spørsmål om hva som har vært det mest givende og spennende å jobbe med som USS-leder, svarer hun:  

«Å jobbe for lokalpolitikere fra alle partier opp mot og med sentrale politikere fra alle partier, samarbeide med interesseorganisasjoner med både sammenfallende og motsatt rettede interesser og forskingsmiljøer er det mest givende og spennende arbeidet jeg noen gang har hatt. Samarbeidet med USS’ sekretariat, Lund og Co. som huser Norges sannsynligvis beste advokater på forvaltningsjuss og folkerett, er selve krumtappen i den suksesshistorien som USS og våre søsterorganisasjoner i paraplyen, Naturressurskommunene, faktisk er. Jeg tørr ikke tenke på hvilken stilling lokaldemokratiet, norsk distriktspolitikk og dermed nasjonen Norge, hadde vært i dag uten miljøet rundt disse kommuneorganisasjoner.»

Når det gjelder hva hun sitter igjen med etter 6 år som leder av USS, fremhever Hanne følgende:

«For meg personlig har jeg opparbeidet meg grunnleggende viktig kunnskap i skjæringspunktet mellom politikk og juss, et stort nettverk og en uslåelig tro på hva politikk i bunn og grunn handler – og bør handle – om. Det vil jeg alltid ha med meg i ryggraden og hjertet i alt mitt politiske virke»