Skip to content

Vi ønsker alle en riktig god jul og godt nyttår!

Nok et år med litt krevende arbeidsforhold er lagt bak oss. Pandemien gir oss begrensninger, men gjør utvilsomt også at vi finner nye måter å jobbe på som på sikt kan øke aktiviteten i organisasjonen. Vi var ekstremt heldige som fikk et pusterom i pandemirestriksjonene slik at vi fikk avholdt et fantastisk 25-årsjubileumsmøte i Oslo – og vi håper på flere fysiske møtepunkter i 2022. Årets julekort er gruppebildet som ble tatt av alle deltagere på jubileumsfesten i Oslo rådhus.

Vi vil takke for godt samarbeid og engasjement i året som har gått, og vi ser frem til et innholdsrikt, sosialt og spennende 2022.