Skip to content

Endringer i plan- og bygningsloven

Stortinget vedtok 11. juni enkelte endringer i plan- og bygningsloven gjeldende fra 21. juni.

Stortinget vedtok 11. juni enkelte endringer i plan- og bygningsloven gjeldende fra 21. juni. Endringene dreier seg først og fremst om å ensrette begrepsbruken når det gjelder publisering av informasjon i plansaker overfor allmennheten på internett. Tidligere har plan- og bygningsloven benyttet ulike begreper for det som skal ha samme virkning, for eksempel henvisning til bruk av internett «gjennom elektroniske medier». Dette er nå erstattet med «på internett».

Det er også inntatt en mindre retting i § 1-6 første ledd, hvor det ved en inkurie ikke ble vist til § 20-1 første ledd bokstav n  (hovedombygging) fastsatt ved lov 11. mai 2021 nr. 37.

Det er også vedtatt en ordning om plikt til å melde inn data og rapporter om grunnundersøkelser og naturfareutredninger i en ny bestemmelse. Denne lovendringen trer imidlertid i kraft på et senere tidspunkt.

Du kan lese mer om endringene her.