Skip to content

En siste hilsen til Leiv Rygg Langerak

Det er med stor sorg vi i Utmarkskommunenes Sammenslutning USS har mottatt budskapet om at tidligere ordfører i Bygland og tidligere landsstyremedlem i USS, Leiv Rygg Langerak, har gått bort. Leiv var en aktiv USS-representant som ivaretok kommuneperspektivet i samfunnsdebatten på en fremragende måte. Med sin joviale, hyggelige og rause væremåte og sin lune humor bidro han sterkt til tverrpolitisk samhold i organisasjonen. Vi lyser fred over Leivs minne og sender familien hans vår største medfølelse og sympati.