Skip to content

21/11 - Høring om statsbudsjettet

USS har vært på høring i Stortingets energi- og miljøkomité vedrørende statsbudsjettet for 2012.

USS fokuserte på lokal forvaltning av verneområder, rovviltforvaltning og Mattilsynets trussel om beitenekt:

Notatet til komiteen kan leses her.

Foilene kan leses her.