Skip to content

15/12 - USS har hatt møte med miljøvernminister Solhjell

USS har hatt møte med miljøvernminister Bård Vegar Solhjell, og tatt opp aktuelle saker som motorferdselsloven, verneområdeforvaltning og oppfølging av rovviltforliket.

På møtet var USS representert ved leder Knut Herland, nestleder Arne Vinje og sekretariatet.

USS sitt ønske om å opprette faste kontaktmøter mellom USS og departementet ble også formidlet.

I etterkant av møtet har USS oversendt brev til statsråden som oppsummerer hovedpunktene, og hvor miljøvernministeren inviteres til USS sitt landsmøte i april. Brevet kan leses her.