Hold av datoen. Program og påmelding kommer.

USS vil på Webinaret gjennomgå og kommentere utvalgets lovforslag, samt hovedpunktene i USS’ høringsuttalelse til forslaget. Hva mener kommunen om lovforslaget fra Motorferdsellovutvalget? I webinaret er det mulighet til å komme med innspill. Husk at sekretariatet også ønsker medlemskommunenes skriftlige innspill til innen 1. august.

Webinaret er gratis og arrangeres mandag 19. august fra kl. 08.00-09.00. Deltakerlenke sendes ut i forkant av webinaret.

Høringsfristen for Motorferdsellovutvalgets innstilling er 15. september 2024.