Home Om USS Organisasjonen Sekretariatet

Sekretariatet

Sekretariatet har ansvar for innkalling til landsmøtet, landsstyremøter og arbeidsutvalgsmøter og står for den daglige korrespondansen. Sekretariatet yter juridisk bistand til organisasjonen. Advokatfirmaet Lund & Co DA  har funksjonen som sekretariat.

 

Stein Erik Stinessen

Mobil: 
+47 99 11 99 12
Telefon: 
+47 99 11 99 00

Caroline Lund

Mobil: 
+47 99 11 99 01
Telefon: 
+47 99 11 99 00

Chirsti Erichsen Hurlen

Mobil: 
+47 99 11 99 65
Telefon: 
+47 99 11 99 00

Espen Andreas Volden

Mobil: 
99 11 99 04
Telefon: 
99 11 99 00

Henriette Hoel

Mobil: 
+47 99 11 99 24
Telefon: 
+47 99 11 99 00