Hjem Nyheter Stor oppslutning på ulveseminaret

Stor oppslutning på ulveseminaret

De tre inviterte innlederne advokat (H) Stein Erik Stinessen, advokat (H) Bjørn Stordrange og professor Eivind Smith var alle enige om at Klima og Miljødepartementets forslag til lovendring ikke svarer på Stortingets anmodningsvedtak 440 og 441 av 31. januar 2017. Problemet ligger ikke i loven, men i begrensningen i rovviltforskriften, som departementet ikke oppdaterte da viltloven § 12 ble opphvet og erstattet av naturmangfoldloven §18. Forskriften kan enkelt endres på en for saken tilredsstillende måte av departementet, uavhengig av den varslede lovendringen, ved at det inntas en henvisning til naturmangfoldloven § 18 i sin helhet. 

En rekke Stortingsrepresentanter var til stede på seminaret, som ble arrangert av Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS), NORSKOG, Norges skogeierforbund, Norges Jeger og Fiskerforbund, Norsk Sau og Geit, Norges Fjellstyresamband og Norges Bondelag. 

Det var stor etterspørsel etter innleggene som ble holdt. Vedlagt følger