Nyheter

USS-nytt

Samlet sett er det i årets forslag til budsjett for Klima- og miljødepartementet få endringer sammenlignet med fjoråret, men unntak av det som gjelder det nye pilotprosjektet for utprøving av kommunedelplaner som verktøy for å ivareta naturmangfoldet. Bevillingene innenfor rovvilttiltak og...

USS-nytt

I Regjeringens pressemelding idag 6. oktober 2016 fremgår at Regjeringen foreslår å bevilge åtte millioner kroner til arbeidet med å gjøre utmarksforvaltninga enklare

Kulturlandskap
USS-nytt

Landsstyret i USS har på sitt tredagers besøk i Sunndal fått omfattende informasjon fra kommunen og innbyggere om at rovviltforvaltningen undergraver statens politikk på andre viktige...

Sider

Aktiviteter

Landsstyremøte 30. november 2016

USS strategiimøtet er berammet til 30. november 2016 i Oslo

USS landsmøte 30. - 31. mars 2017

USS landsmøte i 2017 holdes å¨Scandic Nidelven hotell ffra 29. - 31. mars 2017.
Hold av datoene.  Program kommer senere...

Medieklipp