Nyheter

DNT-pil
USS-nytt

Det er én uke til landsmøtet i Trondheim og vi ønsker innspill til USS' arbeidsprogram for det neste året. USS vil som fortsette arbeidet med hovedsakene våre, men dersom kommunen har saker som ikke står på programmet som USS bør se nærmere på, vil vi gjerne ha innspill. De overordnede sakene...

Landskap, Øystre Slidre statsallmenning
USS-nytt

USS inviterer til regionmøte for Nord-Norge i Bodø 20. april 2017. Hovedtemaet for møtet er iverksettelse av fjelloven i Nordland og Troms; en sak det har vært mye bevegelse i disse første...

Chili 3 mnd
USS-nytt

Siden stiftelsen i 1996 har USS hvert år fremmet krav om at prinsippet om lokal forvaltning av utmarka også må gjelde i våre nordligste fylker. Nå tas saken opp på nytt!  Landsmøtet i Høyre traff...

Sider

Aktiviteter

USS landsmøte 30. - 31. mars 2017

USS landsmøte i 2017 holdes på Scandic Nidelven hotell fra 29. - 31. mars 2017.

USS-regionmøte i Nord-Norge 20. april 2017 i Bodø – Fjelloven må iverksettes i Nordland og Troms!

USS ønsker velkommen til regionmøte i Bodø for de tre nordligste fylkene, på Radisson Blu Hotell i Bodø fra kl. 10 - 15....

Medieklipp

 • Raet nasjonalpark skaper hodebry

  24. mars 2017
  Strenge vernekrav for nasjonalparken Raet begrenser gårdseiere. To grunneiere har søkt om erstatning for tapte inntekter, og Fylkesmannen forventer å få flere krav på bordet.
 • Jordbrukets samfunnsoppdrag

  24. mars 2017
  Jordbruket skal garantere samfunnet to ting: Nok mat og trygg mat. Det må danne utgangspunktet for landbrukspolitikken, skriver Sp-politiker Per Olaf Lundteigen.
 • Vidar Helgesens ulv, ulv

  23. mars 2017
  Klima- og miljøministeren har, med statsminister Erna Solbergs velsignelse, brukt hele vinteren på å trenere vedtaket i ulvemeldinga regjeringa la fram for Stortinget i fjor.
 • Får fly drone

  23. mars 2017
  FOTO: Arkiv/ illustrasjonsfoto SIRDAL: Outdoorlife Norway har søkt verneområdestyret om dispensasjon til bruk av drone i forbindelse med en organisert snøhule-tur i området vest for...
 • 2,4 millioner til landskapsvern

  23. mars 2017
  STYRET: Reidar Gausdal (Flekkefjord), verneområdeforvalter vikar Maria-Victoria Solstrand (stående), Ove Nodeland (Mandal), Astrid Hilde (Søgne), Randi Øverland (fylkeskommunen) og Grete Kvelland Skaara (Kristiansand).
 • Utval vil halde på den lokale jaktretten

  23. mars 2017
  Bygdefolk skal ha førsteretten på å drive jakt i statsallmenningane og etter dei same grenseinndelingane som i dag – upåverka av kommunereform og EØS-avtale. Det er blant dei førebelse konklusjonane til statsallmenningsutvalet.