Nyheter

De syv søstre
USS-nytt

Det nærmer seg landsstyremøte  i USS (28.- 30. august i Nordland) - og sekretariatet og leder minner kommunene på å melde inn saker til sine styrerepresentanter!

Nasjonal ramme for vindkraft
USS-nytt

40 av USS medlemskommuner er berørt av forslaget til "Nasjonal ramme for vindkraft". Landsmøtet besluttet i april at USS skal avgi høringssvar, som sendes medlemskommunene. 

USS har fått...

Jervehi
USS-nytt

Departementet har sendt forslag til endringer i naturmangfoldloven med tilhørende forskrifter  på høring. Høringsnotatet har tittelen: «Forslag til endringer i naturmangfoldloven,...

Sider

Medieklipp