Nyheter

USS-nytt

USS mener Klima- og miljødepartementet har vurdert vilkåret om skadepotensiale for snevert​ i sitt vedtak av 20. desember 2016. Se USS notat av 1. januar 2016 om dette. I...

Sau på beite i Jotunheimen
USS-nytt

KLD har et større juridisk handlingsrom i ulvesaken enn det statsråden legger til grunn. Departementet burde også vurdert skadepotensialet på andre interesser enn husdyr- og tamreinnæringen. 

Vidar Helgesens redegjørelse i Stortinget 17. januar 2017
USS-nytt

Klima- og miljøministeren holdt i dag redegjørelse om forvaltning av ulv for stortinget. Etter forslag fra Stortingspresidenten, sluttet samtlige partier på stortinget seg til at saken skal...

Sider

Medieklipp

 • Vi må heve blikket

  24. januar 2017
  Ytringene som så langt har kommet om jordbruksmeldingen vitner om at Stortingets næringskomité har en både viktig og kan hende krevende prosess foran seg.
 • Vil ha bjørnen ut

  23. januar 2017
  Rovviltnemndas leder Siv Mossleth i Nordland vil foreslå en omfattende utredning som alternativ til bjørnesoner på indre Helgeland og i Saltdal.
 • Gleder seg til villmarkskveld

  23. januar 2017
  Verdalingene får innblikk i både elgjakt og pumajakt.
 • Har norsk rovviltpolitikk blitt outsourcet?

  23. januar 2017
  Gressvik 23.01.2017 For en del av oss som så på NRK-programmet Debatten på NRK var det et underlig skue å se to av tre styremedlemmer i NINA som den sittende regjeringen har oppnevnt, argumentere mot stortingsflertallets vilje om forvaltning av ulv.
 • – Roing på Borrevannet er fredeligere enn 30-40 skrålende skolebarn i kano

  23. januar 2017
  «En løgn blir ikke sannhet fordi om den blir gjentatt flere ganger».
 • Unyansert av Naturvernforbundet

  23. januar 2017
  LeserbrevNaturvernforbundet liker ikke rovviltnemda i Nordlands ønske om lavere bestandsmål for rovvilt i fylket. Det er også påstått at jeg går ut over nemdas mandat. Rovviltnemda i Nordland har alltid vært innenfor sitt mandat mens jeg har vært leder.