Nyheter

USS-nytt

En viktig del av rovviltforvaltningen er effektiv gjennomføring av lovlig felling av rovvilt. Rask og effektiv felling styrker tilliten til rovviltforvaltningen og dyrevelferden, reduserer skadepotensialet og sparer ressurser som kan brukes på andre forvaltningsmessige tiltak. På denne bakgrunn...

USS-nytt

Klima- og miljødepartementet har i dag sendt på høring forslag til endring i naturmangfoldloven, rovviltforskriften og forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst.

USS-nytt

USS var 27.mai 2019 i nytt konsultasjonsmøte om rovvilt med politisk og administrativ ledelse i Klima og Miljødepartementet (KLD) og Landbruks- og Matdepartementet (LMD).  Fra USS stilte i tillegg...

Sider

Medieklipp