Nyheter

USS-nytt

I dag, 22. juni 2018, er NOU 2018: 11 Ny fjellov avlevert til landbruksminister Dale. I utredningen...

Oslo tinghus
USS-nytt

WWF har anket Oslo tingretts dom i ulvesaken til lagmannsretten. Staten med USS m.fl. som partshjelper vant fram i tingretten i en klar og tydelig dom, som kan leses her:...

De kvinnelige advokatene i Lund & Co DA
USS-nytt

USS' sekretariat vant i går, 31. mai 2018, Advokatforeningens talentpris for 2018. Prisen gikk til det advokatfirmaet som er best på likestilling og kjønnsbalanse. Tidligere høyesterettsdommer Liv...

Sider

Medieklipp