Nyheter

USS-nytt

USS har utarbeidet høringsuttalelse til Miljødirektoratets forslag til forskrift om overtredelsesgebyr etter motorferdselloven § 12 b. USS har lenge ment at det er viktig med effektive regler om sanksjonsmidler mot ulovlig kjøring med snøskuter. USS er derfor positiv til forskriften som er ...

Stortinget med løve i forgrunnen. Copyright: News Øresund
USS-nytt

I dag, 31. mai 2016, avga energi- og miljøkomiteen sin innstilling om Meld. St. 21 (2015-2016) Ulv i norsk natur. Bestandsmål for ulv og ulvesone. Innstillingen finner du her:...

Hanne Alstrup Velure og Karianne Aamdal Lundgaard på høringen i næringskomiteen
USS-nytt

Næringskomiteen avholdt høring på Ulvemeldingen, Meld. St...

Sider

Medieklipp

 • Britene vil innføre norsk fiskeripolitikk

  24. august 2016
  En ny rapport slår fast at Storbritannia etter brexit har en unik mulighet til å følge norsk fiskeripolitikk. I dag fisker britene opp bare 20 prosent av den totale fangsten utenfor egen kyst. 80 prosent går til andre EU-borgere.
 • Saueallianse trumfer ulvekonflikt

  24. august 2016
  Skriv ditt leserbrev her « DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir KommentarDen som har fulgt med på rovdyrdebatten vil tro spriket mellom bønder og miljøvernere er stort, men gruppene har flere felles interesser enn de fleste aner.
 • – Statsråden må svare på om han kan lese norsk!

  24. august 2016
  Statssekretær Lars Andreas Lundes forsikringer om at forvaltningen av ulv og annet rovvilt er i tråd med stortingsvedtak biter ikke på stortingsrepresentant Gunnar A. Gundersen.
 • Lars Haltbrekken går av som leder i Naturvernforbundet

  24. august 2016
  Norges Naturvernforbund melder at Lars Haltbrekken denne uken orienterte landsstyret om at han trekker seg som leder i organisasjonen.
 • Sommer i september

  24. august 2016
  Jobbet hele sommeren? Regnet bort?
 • Lars Haltbrekken går av som leder i Norges Naturvernforbund

  24. august 2016
  Denne uken orienterte Lars Haltbrekken landsstyret i Naturvernforbundet om at han trekker seg som leder i organisasjonen.