Nyheter

USS-nytt

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag lagt frem en melding om framtidens distriktspolitikk. Meldingen legger vekt på at det viktigste for levende lokalsamfunn i hele Norge er et næringsliv som opprettholder og skaper nye lønnsomme arbeidsplasser. 

I medlingen er det også et...

USS-nytt

NVEs forslag til Nasjonal ramme for vindkraft av 1. april ble sendt på høring med frist 1. oktober. USS avga høringsuttalelse 30. august 2019 under tittelen "USS ber regjeringen skrote Nasjonal...

USS-nytt

Rovviltforvaltningen

Når det gjelder rovvilt gjentas eksisterende politikk. Det skal gjennomføres en vurdering av tilskuddsordningen til forebyggende og konfliktdempende tiltak (FKT-...

Sider

Aktiviteter

USS landsmøte 2020 er berammet til 23. - 24. april

USS landsmøte arrangeres 23. - 24. april 2020 på Scandic Hell Hotel i Stjørdal.

Hold av dagene. 

Medieklipp