Nyheter

USS-nytt

USS og Norges Bondelag inviterer til seminar, 4. desember 2018 på Haraldvollen, Målselv

USS-nytt

Hold av datoene allerede nå! USS' landsmøter er et viktig politisk verksted for utmarkskommunene. Det blir diskusjon om dagsaktuelle saker, og det blir som vanlig...

Fjell - Foto Robert Anders
USS-nytt

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Kari Anne Bøkestad Andreassen (Sp) om hvor langt regjeringen har kommet i utredningen av å gi...

Sider

Aktiviteter

NOU 2018:11 Ny fjellov - også i nord? - Ny lov om konsultasjon med samiske interesser

USS og Norges Bondelag inviterer til seminar, 4. desmeber 2018 på Haraldvollen, Målselv

Påmelding på...

USS landsmøte 2019

Landsmøtet i USS 2018 arrangeres på Scandic Hell Hotel i Stjørdal i dagene 28. - 29. mars 2019.

Medieklipp