Nyheter

USS-nytt

USS skrev forrige uke at Stortinget satte statsråden på plass i ulvesaken. Regjeringens lovendringsforslag til naturmangfoldloven ble ikke vedtatt. Flertallet i energi og miljøkomiteen...

Ulv
USS-nytt

Stortingsflertallet, (Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet) har i Innst. 257 L (2016-2017) i dag om endringer av naturmangfoldlovens bestemmelser om...

Ulv
USS-nytt

Ulvesaken har skapt en tillitskrise og et konfliktnivå Stortinget snarest må rette opp. De brede forlik Stortinget gjentatte ganger har inngått i rovviltsaker, har vært avgjørende for at

...

Sider

Medieklipp

 • Ja til dyre- og naturvennlige løsninger

  27. april 2017
  Kåre Holmen gjentar sin påstand om at jakt er nødvendig i Nationen 10.4. Men i Norge i 2017 er verken jakt eller det å spise dyr nødvendig for overlevelse eller for å kunne spise godt, variert og næringsrikt.
 • Tenk på fuglane – hald katten inne

  26. april 2017
  Med våren kjem fleire titals millionar fuglar tilbake til Norge, og no står hekketida for tur. Det er eit tid som er full av farar frå to- og firbeinte.
 • Det politiske spill om tillit.

  26. april 2017
  Da miljøvernministeren la fram sitt forslag til endring av naturmangfoldsloven fikk han ikke en gang tilslutning fra eget parti.
 • Oljefritt for alltid

  26. april 2017
  SUPERTILBUD: Alt digitalt innhold i OA til kun 5 kroner for 5 uker! LeserbrevOljefritt for alltid Arbeiderpartiet har vedtatt å åpne Lofoten for oljeboring, og begraver dermed sin siste slant av miljøtroverdighet.
 • Staten ved Statskog forsøker å tilrøve seg eiendommer også i Kvænangsbotten

  26. april 2017
  Det er imidlertid ikke noe nytt at befolkningen i nord blir utsatt for slike angrep.
 • Hvorfor skal forbrukeren betale?

  26. april 2017
  SUPERTILBUD: Alt digitalt innhold i OA til kun 5 kroner for 5 uker! Meninger Klimatiltak koster de norske strømforbrukere mer enn 30 milliarder kroner i året over strømregningen.