Nyheter

Stamåsen vindkraftpark - Statkraft
USS-nytt

På USS landsmøte 28.-29 mars var det enighet at USS skulle engasjere seg i arealspørsmålene knyttet til vindkraftutbygging som berører USS-kommunene. NVEs forslag til nasjonal plan kom som kjent 1. april og er sendt på høring. Planen viser at mer enn 20 av USS medlemskommuner er omfattet av...

USS-nytt

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har på oppdrag fra Olje- og energidepartementet (OED) laget et forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land. Forslaget ble levert til...

USS-nytt

Landsmøtet er igang! Nær 180 deltakere og gjester møtes til interessant dager på Stjørdal - med foredrag og debatter. Foredragene er tilgjengelig for alle på hjemmesidene under "om USS" - "...

Sider

Medieklipp