Nyheter

USS-nytt

USS har utarbeidet høringsuttalelse til Miljødirektoratets forslag til forskrift om overtredelsesgebyr etter motorferdselloven § 12 b. USS har lenge ment at det er viktig med effektive regler om sanksjonsmidler mot ulovlig kjøring med snøskuter. USS er derfor positiv til forskriften som er ...

Stortinget med løve i forgrunnen. Copyright: News Øresund
USS-nytt

I dag, 31. mai 2016, avga energi- og miljøkomiteen sin innstilling om Meld. St. 21 (2015-2016) Ulv i norsk natur. Bestandsmål for ulv og ulvesone. Innstillingen finner du her:...

Hanne Alstrup Velure og Karianne Aamdal Lundgaard på høringen i næringskomiteen
USS-nytt

Næringskomiteen avholdt høring på Ulvemeldingen, Meld. St...

Sider

Medieklipp