Nyheter

USS-nytt

Landsstyret i USS besluttet i februar å åpne for økonomisk støtte til rettssakene om ulv. WWF har tatt ut søksmål mot Staten for å stanse lisensfellingen av ulv, og USS m.fl. har trådt inn som partshjelper for Staten i de midlertidige forføyningssakene. Hovedforhandling i hovedsøksmålet er...

Marker
USS-nytt

Vi ønsker Marker kommune velkommen som nytt medlem i USS! Landsstyret var på besøk i Østfold og Marker kommune i fjor høst, og fikk en hyggelig båttur i vassdraget.

USS ønsker seg flere...

Svøufallet, Sunndal kommune. Foto: Karianne Lundgaard
USS-nytt

USS avholder 2018-landsmøtet i Trondheim fra 12.–13. april. Meld deg på under aktiviteter: Landsmøtet 2018....

Sider

Aktiviteter

USS landsstyremøte 11. april 2018

Møtet holdes på Clarion Hotell og Congress i Trondheim

USS landsmøte 2018

Velkommen til landsmøtet i USS!

De årlige landsmøtene i USS er den viktigste nasjonale arenaen for politiske, rettslige...

Medieklipp