Nyheter

Spleis Ulv
USS-nytt

WWF reiste høsten 2017 søksmål mot staten for å stanse lisensfellingen av ulv. Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) med sine 90 medlemskommuner erklærte partshjelp til støtte for staten. I dom av 18.mai 2018 fra Oslo Tingrett gis staten og USS mfl. medhold på alle punkter i forståelsen av...

USS-nytt

I dag, 22. juni 2018, er NOU 2018: 11 ...

Oslo tinghus
USS-nytt

WWF har anket Oslo tingretts dom i ulvesaken til lagmannsretten. Staten med USS m.fl. som partshjelpere vant fram i tingretten i en klar og tydelig dom, som kan leses her:...

Sider

Medieklipp