Nyheter

USS-nytt

USS ble fredag 14. september invitert til felles møte den 28. september 2018 med Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet for drøfting av videre dialog og informasjonsutveksling i rovviltsakene, se brev og avisoppslaget nedenfor. 

USS-nytt

Våre medlemskommuner har etterspurt en veileder til hvordan kommunene går frem ved etablering av snøskuterløyper i faste traseer. Veilederen er nå klar.

USS-nytt

Regjeringen har idag kunngjort mandatet og sammensetning av utvalg som skal vurdere beskatningen av havbruk. 

Sider

Medieklipp