Nyheter

USS-nytt

Statsrådens deltakelse innebærer noen mindre endringer i programmet se nedenfor.

USS-nytt

Landsstyret i USS vedtok 12. februar 2019 høringssvar  til statsallmenningslovutvalgets innstilling NOU 2018:11. Høringsuttalelsen, som er vedlagt, er sendt Landsbruks- og matdepartementet (LMD)....

USS-nytt

USS har sendt oppdarter utkast til høringssvar til kommunene. Høringsfristen til departementet er som kjent 28. februar 2019. 

Sider

Aktiviteter

USS landsmøte 2019

Landsmøtedokumenter

Landsmøtet i USS 2018 arrangeres på Scandic Hell Hotel i...

Medieklipp