Nyheter

USS-nytt

Rovviltforvaltningen

Når det gjelder rovvilt gjentas eksisterende politikk. Det skal gjennomføres en vurdering av tilskuddsordningen til forebyggende og konfliktdempende tiltak (FKT-tiltak). Man skal også vurdere erstatningsordningene for tamrein og husdyr, samt sette i gang et prosjekt...

USS-nytt

Historieløst og dramatisk forslag fra ekspertutvalget!

Utvalget foreslår å øke grunnrenteskatten og opphever alle de kommunale ordningene. Forslaget er en krigserklæring mot de 175...

USS-nytt

USS er medlem av paraplyorganisasjonen "Naturressurskommunene" som 3. oktober arrangerer møte for medlemskommunene om forslag til endringer i skattereglene for vannkraft og vindkraft. Møtet - som...

Sider

Medieklipp