Nyheter

USS-nytt

WWF hadde anlagt sak mot staten v/Klima og miljødepartementet. USS begjærte partshjelp til støtte for staten.Tingretten frifant staten i dom av idag 18. mai 2018. Staten og parthjelperne ble også tilkjent saksomkostninger. 

RNB 2018
USS-nytt

Regjeringen varsler i pressemelding til RNB 2018:

«...

Forsiden på RNB 2018, Meld. St. 2 (2017-2018)
USS-nytt

Revidert nasjonalbudsjett 2018 er lagt frem av Regjeringen i dag, 15. mai 2018, og vi har gjennomgått dokumentene for å finne saker som er relevant for USS' saksfelt. Av generell interesse for ...

Sider

Medieklipp