Nyheter

Kulturlandskap
USS-nytt

Landsstyret i USS har på sitt tredagers besøk i Sunndal fått omfattende informasjon fra kommunen og innbyggere om at rovviltforvaltningen undergraver statens politikk på andre viktige samfunnsområder.

USS-nytt

USS har utarbeidet høringsuttalelse til Miljødirektoratets forslag til forskrift om overtredelsesgebyr etter motorferdselloven § 12 b. USS har lenge ment at det er viktig med effektive regler om...

Stortinget med løve i forgrunnen. Copyright: News Øresund
USS-nytt

I dag, 31. mai 2016, avga energi- og miljøkomiteen sin innstilling om Meld. St. 21 (2015-2016) Ulv i norsk natur. Bestandsmål for ulv og ulvesone. Innstillingen finner du her:...

Sider

Aktiviteter

Landsstyremøte 30. november 2016

USS strategiimøtet er berammet til 30. november 2016 i Oslo

USS landsmøte 30. - 31. mars 2017

USS landsmøte i 2017 holdes å¨Scandic Nidelven hotell ffra 29. - 31. mars 2017.
Hold av datoene.  Program kommer senere...

Medieklipp