Nyheter

USS-nytt

USS er invitert av Klima- og miljødepartementet (KLD) til å komme med innspill "når det gjelder juridiske vurderinger i forbindelse med departementets vedtak 20. desember 2016 i klagesak om ulv." USS har bedt  sekretariatet ved Lund & Co om en juridisk vurdering, som vil foreligge...

USS-nytt

KLD har sendt på høring spørsmål om å utvide lisensfellingsperioden for 2017 fra 15. februar til 31. mars. USS slutter seg til endringen, men mener den bør innføres permanent. USS mener at KLD...

USS-nytt

De partiene som står bak ulveforliket, regjeringspartiene og AP og KrF, fremmer i dag et forslag som lyder:

«Stortinget ber regjeringen om å endre «Forskrift om forvaltning av rovvilt...

Sider

Medieklipp