Nyheter

USS-nytt

Vannskuterforskriften er opphevet fra 18. mai 2017. Forslag om å oppheve vannskuterforskriften har vært på høring og USS innga høringsuttalelse. Den finner du her: Uttalelse opphevelse vannskuterforskriften.USS er positiv til at myndigheten til å regulere...

Forside RNB, Meld St. 2 (2016-2017)
USS-nytt

Revidert nasjonalbudsjett er lagt frem i dag, 11. mai 2017. Dokumentene finner du her:...

USS-nytt

USS arrangerte regionmøte for Nordland, Troms og Finnmark 20. april 2017 i Bodø. Mer enn 40 deltakere var til stede. Hovedtema for møtet var iverksettelse av fjelloven i Nordland og Troms. Det har...

Sider

Medieklipp