Nyheter

Oslo tingrett
USS-nytt

I dag, 5. januar 2018, er det avsagt kjennelse i saken WWF reiste mot Staten for å stanse lisensfellingen av ulv. USS m.fl. var partshjelper for Staten og støttet Staten i at vedtakene om lisensfelling er gyldige. Oslo tingrett ga staten og partshjelperne medhold i at vedtaket. var gyldig. Les...

Lærdal
USS-nytt

Vi starter 2018 med å ønske Lærdal kommune velkommen som medlem av USS. 

Julegran
USS-nytt

Året 2017 sluttet som det begynte, med regulering av den største ulvebestanden i Norge i moderne tid. Oslo tingrett avgjørelse i den midlertidige forføyningssaken 20. og 21. desember om...

Sider

Medieklipp