Nyheter

USS-nytt

Landsstyret i USS har idag avgitt følgende følgende uttale til regjeringens handlingsplan for friluftslivet: 

USS-nytt

Ordføreroppropet som startet i Trøndelag har spredt seg. 21 av 22 ordfører i Hedmark og samtlige ordførere i Oppland har sluttet seg til brev til statsminister Solberg. USS skal drøfte saken og...

USS-nytt

I Nationen idag fremgår at 46 ordførere i Trøndelag har sendt brev til Statsministeren og krever ny rovdyrpolitikk.

Saken skal drøftes på USS landsstyremøte 29. august. 

Sider

Medieklipp