Nyheter

USS-nytt

USS har oppfordret kommuner i Nordland og Troms til å treffe vedtak om å innføre eller iverksette fjellova, som i dag bare gjelder sør for Nordlands grenser. I løpet av våren har det kommet en rekke vedtak som setter søkelys på utfordringene med manglende lokal innflytelse på forvaltningen av...

USS-nytt

USS har per i dag - 23. juni 2017 - fått bekreftet at ni kommuner i Nordland og Troms har truffet vedtak om å iverksette/innføre fjelloven i sine kommuner. Vedtakene er en oppfølging av USS'...

Batman - foto Odd Liland
USS-nytt

Ny rovviltforskrift ble vedtatt 6. juni 2017

Sider

Aktiviteter

USS landsmøte 2018

USS landsmøte i 2018 holdes på Clarion Hotel & Congress Trondheim 12. og 13. april.

Hold av dagene!

Vi...

Medieklipp