Home Nyhetsoversikt
USS-nytt02. juli 2021

Utmarkskommunenes Sammenslutning, USS, samler 26. og 27. august sine 101 medlemskommuner til 25-års jubileumslandsmøte i Oslo på Grand hotell, og med festmiddag i Oslo rådhus.

USS sine landsmøter er den viktigste nasjonale arenaen for debatt og informasjon om utmarksspørsmål. På [ ] Les mer ...

USS-nytt25. juni 2021

USS fyller 25 år i år. Med over 100 medlemskommuner er oppslutningen om USS rekordhøy, og sakene er mer dagsaktuelle enn noen gang. Og tid og sted for jubileumsmøtet kunne ikke vært bedre: To uker før stortingsvalget samler vi distrikts-Norge i hovedstadens storstue Rådhuset, og endelig til et [ ] Les mer ...

En hytte i skogen ved et lite tjern i Telemark
USS-nytt09. juni 2021

Det er med stor glede Utmarkskommunenes Sammenslutning USS registrerer at følgende formulering av Kommunal- og forvaltningskomiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti er tilrådt tatt inni kommuneproposisjonen: «Stortinget ber [ ] Les mer ...

Gruppefoto fra USS landsmøte på Ullensvang hotel i 2016
USS-nytt02. juni 2021

USS ønsker å gjennomføre jubileumsmøtet som planlagt, men må avvente endelig svar fra myndighetene på om det er gjennomførbart i august. Vi ber derfor alle medlemskommuner om fortsatt å holde av datoene 25.-26. august i påvente av endelig avklaring i slutten av juni.

Program vil bli lagt [ ] Les mer ...

Smøla vindkraftverk i Møre og Romsdal
USS-nytt01. juni 2021

En samlet kommunesektor og kraftbransje har i dag sendt en felles henvendelse til Finanskommiteen om at en naturressursskatt på vindkraftnæringen må på plass nå. 

[ ] Les mer ...

Høst i skogen i Telemark
USS-nytt19. mai 2021

Årsmeldingen viser at koronasituasjonen både direkte og indirekte har preget USS, samtidig som saksmengden har utviklet seg – og bokstavelig talt er i vinden som aldri før.

[ ] Les mer ...

USS-nytt11. mai 2021

Revidert budsjett og vindkraft- skuffende oppfølging fra Regjeringen

Regjeringen foreslår innført en moderat produksjonsavgift på vindkraftverk fra 2022. Avgiften skal gjelde både eksisterende og nye anlegg, utformes som en særavgift, men ikke tas inn i konsesjonslovgivningen [ ] Les mer ...

USS-nytt10. mai 2021

I en "lekkasje" fra Revidert nasjonalbudsjett (RNB) i går kveld kom det frem at Regjeringen vil foreslå en produksjonsavgift på vindkraft. Naturressurskommunene, som organiserer med enn 200 kommuner, er fornøyd med at Regjeringen har hørt på kommunene, og ser behov for å etablere en lokal [ ] Les mer ...

USS-nytt10. mai 2021

I en "lekkasje" fra Revidert nasjonalbudsjett (RNB) i går kveld kom det frem at Regjeringen vil foreslå en produksjonsavgift på vindkraft. Naturressurskommunene, som organiserer med enn 200 kommuner, er fornøyd med at Regjeringen har hørt på kommunene, og ser behov for å etablere en lokal [ ] Les mer ...

Toppbilde for webinar om skatt på bruk av natur
USS-nytt23. april 2021

Er det behov for egne skatteregler for næringer som gjør bruk av natur som innsatsfaktor, og hvis så, bør deler av de skatteinntekter som måtte komme tilfalle de berørte lokalsamfunn? Dette er to av hovedspørsmålene som vil belyses under webinaret Skatt på bruk av natur den 27. april.Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.