Home Nyhetsoversikt
Bent Høie vil ikke overprøve kommunene
USS-nytt29. mars 2020

Regjeringen oppfordrer kommuner til å oppheve sine lokale, ekstra strenge koronatiltak, men bruker ikke tvang.Les mer ...

USS-nytt26. mars 2020

124 kommuner har den siste tiden innført strengere smitteverntiltak enn de statlige tiltakene. Kommunenes vedtak omfatter en rekke ulike tiltak, fra regler om hygiene og avstand mellom brukere på kollektivtransport til mer omfattende tiltak som innreiseforbud og karantene i 14 dager for de som [ ] Les mer ...

USS-nytt19. mars 2020

Når krisen rammer settes bærekraften i mange deler av samfunnet på en alvorlig prøve. Så lenge ting går som normalt og uten krevende avvik, vil man kun antydnings- og periodevis merke de enorme utfordringer som kan bli realiteten den dagen unntakstilstanden oppstår. USS har de senere årene [ ] Les mer ...

Corona
USS-nytt11. mars 2020

Viktig melding: For å unngå spredning av corona-viruset utsettes USS-landsmøte, som var berammet til 23.-24. april 2020 på Stjørdal. NY DATO: 2.-4. september 2020!

 Les mer ...

landsmøte uss 2020
USS-nytt28. februar 2020

Landsmøtet i USS finner sted 23.-24. april 2020 på Hell. Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland har bekreftet at hun kommer på landsmøte.

Landsmøtet har et spennende program med høyaktuelle saker. Meld kommunen på med formannskap og administrasjon i dag!Les mer ...

USS-nytt28. februar 2020

USS ønsker Nordkapp kommune velkommen som medlemskommune nummer 100!Les mer ...

USS-nytt28. februar 2020

I høringsbrev fra KMD 29. november 2019 ble forslag til lovendringer og utkast til veileder for kommuner og fylkeskommuner sendt på høring med frist til 29. februar 2020. Av USS' høringssvar 28. februar 2020 fremgår at USS er positiv til en lovfesting av konsultasjonsordnigen. Mange kommuner har [ ] Les mer ...

USS-nytt18. februar 2020

PRESSEMELDING

Kraftskatterapporten skrinlegges - dagens vannkraftregime videreføres!

I fjor høst uttalte jeg som USS-leder i påvente av kraftskatteutvalgets rapport, at kraftkommunene rustet seg til kamp. Det var allikevel et stort sjokk å bli presentert for innholdet i rapporten [ ] Les mer ...

USS-nytt11. februar 2020

USS har i mange år arbeidet med kompetanseoppbygging i sakene som USS jobber med.

USS-skolen består av fire moduler som avholdes 24. og 25. februar, hvor deltakerne kan velge å delta på én eller begge dager, avhengig av hvilke temaer som er aktuelle i sin kommune. Skolen retter seg både [ ] Les mer ...

USS landsmøte
USS-nytt30. januar 2020

Landsmøtet finner i år sted på Scandic Hell Hotel i Stjørdal fra 23. – 24. april 2020, og USS inviterer sine 97 medlemskommuner, representanter for regjeringen, forvaltningen, de politiske partier og næringsorganisasjoner til et nytt spennende landsmøte.

[ ] Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.