Home Nyhetsoversikt
USS-nytt02. juli 2020

Det samme vil statssekretær Widar Skogan, Landbruks- og matdepartementet og statssekretær Maren Hersleth Holsen, Klima- og miljødepartementet.

Landsmøtet har ellers et spennende program med høyaktuelle saker. [ ] Les mer ...

USS-nytt19. juni 2020

Olje og energiminister Tina Bru presenterte idag Stortingmeldingen om konsesjonsreglene for vindkraft. Det foreslås vesentlige innstramminger i dagens regelverk. Endringene som varsles er i stor grad i samsvar med de innspill som LVK og USS har presentert for OED i innspillmøtet i mars i år. LVK [ ] Les mer ...

USS-nytt12. juni 2020

Regjeringa lanserte sommeren 2017 en ordning for å søke tilskudd for kommuner med ulverevir i Hedmark, Akershus og Østfold. For 2020 er det i statsbudsjettet satt av 20,56 millioner kroner til tilskuddsordningen.Les mer ...

USS-nytt09. juni 2020

Den 30. april 2020 sendte Klima og Miljødepartementet på høring forslag om å fjerne vilkårene for at kommunen bare kan gi tillatelse til å bruke snøskuter for å frakte bagasje og utstyr til hytte dersom hytta ligger minst 2,5 km fra brøytet vei, og det ikke er mulighet for å leie transport i [ ] Les mer ...

USS-nytt04. juni 2020

På grunn av den vedvarende koronasituasjonen og av smittevernhensyn, er det besluttet at USS landsmøte må avholdes digitalt. Landsmøtet er berammet til 3. september 2020 fra kl. 11. Landsmøtet vil behandle alle organisasjonssakene og valg vil bli gjennomført på vanlig måte. I tillegg vil det bli [ ] Les mer ...

USS-nytt27. mai 2020

Stortingsflertallet bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet forkastet 26. mai regjeringens forslag til etablering av uavhengig klagenemnd og reduksjon av antall rovviltregioner i Innst. 305 L (2019-2020).

Stortingsflertallet har dermed lyttet til USS og en rekke [ ] Les mer ...

USS-nytt19. mai 2020

Borgarting lagmannsrett avsa 29. januar 2020 dom i «ulvesaken».Les mer ...

USS-nytt12. mai 2020

NTB opplyser at Regjeringen utsetter kutt i den maksimale eiendomsskattesatsen for boliger og fritidsboliger fra 5 til 4 promille fra 2021 til 2022.Les mer ...

USS-nytt08. mai 2020

«Ulvemillionene» kan brukes til prosjekt om kartlegging av livskvalitet og levekår i ulvesonen.Les mer ...

USS-nytt30. april 2020

Klima og Miljødepartementet har idag sendt på høring forslag om å fjerne vilkårene for at kommunen bare kan gi tillatelse til å bruke snøskuter for å frakte bagasje og utstyr til hytte dersom hytta ligger minst 2,5 km fra brøytet vei, og det ikke er mulighet for å leie transport i området. Dette [ ] Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.