Home Nyhetsoversikt
USS-nytt27. mai 2020

Stortingsflertallet bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet forkastet 26. mai regjeringens forslag til etablering av uavhengig klagenemnd og reduksjon av antall rovviltregioner i Innst. 305 L (2019-2020).

Stortingsflertallet har dermed lyttet til USS og en rekke [ ] Les mer ...

USS-nytt19. mai 2020

Borgarting lagmannsrett avsa 29. januar 2020 dom i «ulvesaken».Les mer ...

USS-nytt12. mai 2020

NTB opplyser at Regjeringen utsetter kutt i den maksimale eiendomsskattesatsen for boliger og fritidsboliger fra 5 til 4 promille fra 2021 til 2022.Les mer ...

USS-nytt08. mai 2020

«Ulvemillionene» kan brukes til prosjekt om kartlegging av livskvalitet og levekår i ulvesonen.Les mer ...

USS-nytt30. april 2020

Klima og Miljødepartementet har idag sendt på høring forslag om å fjerne vilkårene for at kommunen bare kan gi tillatelse til å bruke snøskuter for å frakte bagasje og utstyr til hytte dersom hytta ligger minst 2,5 km fra brøytet vei, og det ikke er mulighet for å leie transport i området. Dette [ ] Les mer ...

USS-nytt29. april 2020

Regjeringen har lagt fram en proposisjon om endringer i naturmangfoldloven for Stortinget. Regjeringen foreslår endringer i regelen om nødverge og å etablere en rovviltklagenemnd. Saken har vært på høring og [ ] Les mer ...

USS-nytt23. april 2020

Kommunene har ulikt syn og ulike forutsetninger for å ta imot hyttefolk. Det er derfor viktig at kommunene har tilpasset og god informasjon om hvilke tiltak som gjelder lokalt.Les mer ...

Vindkraft - Roan
USS-nytt22. april 2020

Olje og energiminister Tina Bru inviterte til innspillsmøte om endringer i konsesjonsreglene for vindkraft. Møtet var planlagt i mars, men ble utsatt på grunn av korona-pandemien. Møtet ble gjennomført på Teams 20. april. Nedenfor følger USS presentasjon på innspillsmøte. Les mer ...

Tina Bru, olje og energiminister
USS-nytt13. april 2020

Olje og energiminister Tina Bru uttaler i en pressemelding om at det vil bli fremlagt en stortingsmelding om konsesjonssystemet for vindkraft før sommeren. Les mer ...

Storurdi
USS-nytt08. april 2020

Regjeringen varslet 7. april at hytteforbudet vil bli opphevet med virkning fra 20. april, det vil si uken etter påske. Regjeringen understreket samtidig at unødvendige fritidsreiser fortsatt ikke skal foretas. USS vil påpeke at dette er en viktig presisiering - som innebærer at det fortsatt [ ] Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.