Home Nyhetsoversikt
USS-nytt20. desember 2019

Enda et travelt USS-år er snart over og julefreden senker seg. Det har vært høy aktivitet i hele 2019 med stadig nye saker og arbeidsområder som er viktig for USS å gripe tak i. Antall medlemskommuner har økt til 98, noe som forteller oss om viktigheten av USS som interesseorganisasjon.

[ ] Les mer ...

LVK-skolen
USS-nytt18. desember 2019

"Kraftskatt og eiendomsskatt» er kurset for deg som vil lære mer om eiendomsskatt og kraftskatteregimet og i teori og praksis. LVK-skolen er et nettbasert undervisningsopplegg med to samlinger over to dager. 

  • 1. samling: 10.-11. februar 2020
  • 2. samling: 17.-18. februar 2020
  • [ ] Les mer ...
USS-nytt17. desember 2019

Vet du hvilke lover og regler som gjelder for forvaltning av utmarka? Er vern til hinder for bærekraftig bruk og lokal næringsutvikling? Hva er forskjell på nyttekjøring og rekreasjonskjøring for motorferdsel i utmark? Gjelder fjelloven i nord? Hvilken betydning har rovviltforliket for din [ ] Les mer ...

USS-nytt09. desember 2019

Det var med både sjokk og stor sorg vi i USS mottok budskapet om at Lars Erik Hyllvang, ordfører i Engerdal og landsstyremedlem i USS, har gått ut av tiden.Les mer ...

USS-nytt01. desember 2019

USS vedtok på landsstyremøte i slutten av oktober å avgi egen høringsuttalelse til NOU-2019:16 - Skatt på vannkraftverk. Nedenfor følger USS høringsuttalelse datert 1. desember. Da saken er av prinsipiell betydning for alle kommuner med naturressursbaserte næringer, oppfordres medlemskommuner [ ] Les mer ...

USS-skolen våre 2020
USS-nytt21. november 2019

Kjære folkevalgte!

Gratulerer med valget. Du er sammen med flere tusen andre valgt av innbyggerne til å representere dem de neste fire årene. Tillit er grunnleggende i et godt lokaldemokrati og forutsetter at man har god kunnskap om de verdier man er satt til å forvalte. Din kommune er [ ] Les mer ...

USS-nytt20. november 2019

LVK arrangerte 13. november høringsmøte til NOU 2019:16. På møtet ble LVKs utkast til høringssvar gjennomgått. et oppdatert utkastet per 19. november ligger vedlagt. LVK oppfordrer alle kommuner til å avgi egne høringsuttalelser, basert på erfaringstall og situasjonen i egen kommune.

Også [ ] Les mer ...

Caroline og Gitte i Høyesterett 30. oktober 2019
USS-nytt15. november 2019

Høyesterett har idag 15. november 2019 avsagt dom i ankesak fra Sel kommune med USS som partshjelper. Kommunen og USS vant saken, og ble tilkjent fulle saksomkostninger.Les mer ...

USS-nytt18. oktober 2019

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag lagt frem en melding om framtidens distriktspolitikk. Meldingen legger vekt på at det viktigste for levende lokalsamfunn i hele Norge er et næringsliv som opprettholder og skaper nye lønnsomme arbeidsplasser. 

I medlingen er det også et [ ] Les mer ...

USS-nytt17. oktober 2019

NVEs forslag til Nasjonal ramme for vindkraft av 1. april ble sendt på høring med frist 1. oktober. USS avga høringsuttalelse 30. august 2019 under tittelen "USS ber regjeringen skrote Nasjonal ramme for vindkraft". USS er svært glad for at regjeringen lytter til den nesten unisone holdningen i [ ] Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.