Home Nyhetsoversikt
USS-nytt16. oktober 2020

Regjeringen har nedsatt et NOU-utvalg som skal foreslå endringer i mineralloven. Utvalget skal levere sin innstilling 1. desember 2021. Utvalget består av 7 medlemmer, som er hentet fra universitet og næringen. USS konstaterer at utvalget er uten representanter fra kommunene som blir berørt.Les mer ...

USS-nytt15. oktober 2020

Naturressurskommunene, LVK og USS deltok under videokonferansehøringen om vindkraftmelding i Energi- og miljøkomiteen 14. oktober 2020.

Det var mer enn 40 parter som deltok på høringen. En samlet kommunesektor, med tilslutning fra LO og NHO og bransjen selv mener at plan og bygningsloven [ ] Les mer ...

Statsbudsjettet 2021
USS-nytt07. oktober 2020

Finansminister Jan Tore Sanner (H) har i dag, 7. oktober 2020, fremlagt Regjeringens forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2021.

USS har gått igjennom de viktigste delene av budsjettet for vår organisasjon. USS har merket seg følgende:Les mer ...

USS-nytt03. oktober 2020

Les Naturressurskommunenes tydelige budskap til storingspolitikerne om vindkraft nedenfor

Naturressurskommunene var medarrangør på et landsomfattende digitalt seminar om vindkraft sammen med KS, LNVK og Kraftfylka 30. september og 1. oktober 2020. Naturressurskommunene vil også delta på [ ] Les mer ...

USS-nytt29. september 2020

Endringer i motorferdselregelverket - fjerning av 2,5 km-grensen med mere.

USS har siden organisasjonen ble stiftet i 1996 arbeidet for lokal forvaltning av motorisert ferdsel i utmark. Landsstyret i USS avga etter enstemmig landsmøtevedtak 10. februar 2020 høringssvar til regjeringens [ ] Les mer ...

USS-nytt29. september 2020

På det digitale landsmøtet 3. september 2020 ble Hanne A. Velure (H) fra Lesja gjenvalgt som leder. Hanne ble presentert i USS-nytt 4. september. Etter endringene av [ ] Les mer ...

Festkledde deltakere på 20-årsjubileet
USS-nytt24. september 2020

Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) ble stiftet 4. mars 1996. I årsmeldingen for stiftelsesåret står det:

«Behovet for å stifte en egen organisasjon til å håndtere spørsmål om forvaltning av utmark, hadde i lengre tid modnet i flere kommuner med store utmarksområder [...]. [ ] Les mer ...

Jan Tore Sanner
USS-nytt23. september 2020

Finansministeren svarer på brev fra Finanskomiteen av 17. juni 2020, hvor komiteen har sendt ovennevnte representantforslag fra stortingsrepresentantene Helge André Njåstad, Jon Georg Dale og Terje Halleland til uttalelse. Jan Tore Sanner svarer at problemstillingene som forslagstillerne vil bli [ ] Les mer ...

USS-nytt23. september 2020

Hovedforhandlig i saken som Statnett har reist mot de tre kommunene Sauda, Suldal og Ås, med LVK som partshjelp ble avholdt i perioden 25. august til 4. september 2020.

Det er usikkert når dom vil foreligge, men trolig i løpet av september måned. Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.