Home Nyhetsoversikt
Gruppefoto fra USS landsmøte på Ullensvang hotel i 2016
USS-nytt15. april 2021

I 2021 fyller USS 25 år, og da har vi som ambisjon å fargelegge hovedstaden med bunader og festdrakter fra alle medlemskommunenes hjemsteder. Bildet er fra 20-års jubileet i Ullensvang kommune.

USS har aldri tidligere hatt flere medlemskommuner, og sakene er mer dagsaktuelle enn noen gang [ ] Les mer ...

Toppbilde for webinar om skatt på bruk av natur
USS-nytt08. april 2021

Programmet til Naturressurskommunenes webinar om skatt på natur 27. april 2021, kl 08.30 -14.00 er klart og påmeldingen er åpnet!Les mer ...

USS-nytt26. mars 2021

Høyesterett har i dom av i dag 26. mars 2021 gitt Staten og USS medhold på alle punkter - vedtakene om uttak av ulv ble kjent gyldige. Dommen avgjør prinsipielle spørsmål om Grunnloven § 112, Bernkonvensjonen, rødlisten og den norske forvaltningsmodellen med sonering og bestandsmål. Dommen er [ ] Les mer ...

USS-nytt25. mars 2021

Kommuenenettverkene som inngår i Naturressurskommunene, LVK, USS, Industrikommunene, Kommunekraft og NPK har i flere år bedt om at det innføres en avgift for bruk av natur etter modell far vannkraftregimet. Dette er også foreslått av flere offentlige utvalg. I dag (25. mars 2021) avleverte [ ] Les mer ...

USS-nytt17. mars 2021

Vi skal lage nye nettsider og trenger noen fine fotografier fra medlemskommunene. Er du flinkt til å ta bilder, som du kan dele med oss - og som vi får lov til å bruke på nettsidene og i presentasjoner? Du vil bli kreditert og vi vil merke bildene med sted, hvilken kommune bildene er tatt i og [ ] Les mer ...

USS-nytt09. mars 2021

I dag, tirsdag 9. mars, avsluttet Høyesterett ankeforhandlingene i den såkalte ulvesaken. Ankeforhandlingene varte i fem rettsdager. USS deltok i saken som partshjelper for Staten. WWF er motpart.

Saken for Høyesterett gjaldt anke over Borgarting lagmannsretts dom 29. januar 2020. WWF har [ ] Les mer ...

USS-nytt06. februar 2021

Gratulerer med samefolkets dag 6. februar!Les mer ...

Styret i Naturressurskommunene
USS-nytt29. januar 2021

I Naturressurskommunenes høringsuttalelse til Distriktsnæringsutvalget NOU 2020:12 støttes utvalgets anbefaling om lokal skatt ved bruk av naturressurser, etter modell fra vannkraftsektorenLes mer ...

USS-nytt18. januar 2021

Høyesterett har besluttet at tvisten mellom utbygger av vindkraft (Fosen Vind DA) og Statnett på den ene siden og Fosen reinbeitedistrikt skal henvises til behandling i Høyesterett i storkammer. Dette innebærer at vil bli behandlet med 11 dommere, i stedet for frem dommere, som er vanlig. [ ] Les mer ...

USS-nytt07. januar 2021

Visste du at vi omgir oss med mineraler hele dagen, og at alle USS sine medlemskommuner har mineraler i sin kommune? Mange miljøteknologier forutsetter også bruk av metaller, for eksempel elektriske biler og vindturbiner, og dette er produkter som blir stadig mer etterspurt.

Men hvilken [ ] Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.